Norge har aldri hatt så lave dødstall i september-trafikken. Det er i år fire drepte mot fjorårets ti. Det er også fire færre døde i trafikken i år målt mot samme tid i fjor.

Fire omkom på norske veier i september, viser Statens vegvesens foreløpige tall. Dette er det laveste tallet vi har målt i nyere tid. I fjor omkom 75 personer i årets ni første måneder, og i år er tallet 71. Det er også totalt historisk lave dødstall.

To alvorlige sykkelulykker

Det var tre menn og en eldre kvinne som mistet livet i september-trafikken. Ulykkene skjedde i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Innlandet og Viken. To var på sykkel og to satt i personbil. Tre av ulykkene var utforkjøringsulykker.

Verken Rogaland, Vestland, Nordland, Oslo, Vestfold og Telemark, Trøndelag eller Agder opplevde dødsfall i september-trafikken.

Illustrasjonsfoto: STATENS VEGVESEN

De tre første kvartalene viser at Viken er fylket med flest antall drepte med sine 16. Deretter kommer Vestfold og Telemark med 11, og Innlandet med 10. Nordland hadde 8 døde i trafikken, Vestland 5. Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark hadde alle 4 døde hver. Trøndelag hadde 3 drepte, og Agder hadde 2.

LES OGSÅ:
SOLBERGELVA:
Trafikkontroll på Herstrøm - en bilfører anmeldt for kjøring uten førerkort

Ingen døde på MC

For første gang siden de tøffe sommermånedene, er det ingen som omkom på MC denne måneden.

– Etter tre sommermåneder der over halvparten av alle omkomne i trafikken døde på MC, er vi nå tilbake på null, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør Trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Vi ønsker å diskutere med mc-miljøet hva vi kan gjøre for å unngå flere slike somre.

Det var til sammenligning ti omkomne i september i fjor, der tre var dødsulykker på MC.

Mest voksne menn

60 menn og 11 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år, viser Vegvesenets foreløpige og uoffisielle tall. De dominerende ulykkestypene er møte- og utforkjøringsulykker, med henholdsvis 26 og 31 omkomne.

Som tidligere år dominerer voksne menn statistikken. Og det er i aldersgruppen 45-64 år vi finner de fleste som dør i trafikken. Til gjengjeld har bilførere over 65 år en positiv utvikling på statistikken hittil i år.

– Men dette handler om langt mer enn tall og statistikk. Hver enkelt ulykke er en tragedie. Norske trafikanter er generelt flinke og ansvarlige i trafikken – og undersøkelser viser blant annet at de fleste holder fartsgrensen. Sammen med stadig bedre veier og sikrere biler er risikoen for å bli drept eller skadet i en trafikkulykke lavest i verden, sier Guro Ranes.

LES OGSÅ:
E134 Mjøndalen - Hokksund ferdig fem måneder før planen

Ulykkesregisteret er nå tilgjengelig på nett

Statens vegvesen har nettopp lansert ulykkesregisteret på nett; TRINE.

Web-løsningen genererer statistikk over ikke-sensitiv informasjon om vegtrafikkulykker med personskade, og er en nettside som er tilgjengelig for alle – https://trine.atlas.vegvesen.no/.

Her kan man sette opp egne tabeller for det du ønsker å vite mer om. Trine inneholder data fra 1990-2019 og oppdateres hvert år i månedsskifte mai/juni med forrige års ulykkesdata fra SSB. Etter hvert vil også ferdiggenererte rapporter med oversikt over ulykker nasjonalt, fylkesvis og kommunalt bli gjort tilgjengelig.

Foreløpig statistikk

Per september            
Uhellstype

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Møteulykker

50

27

35

28

28

23

26

Utforkjøring

44

30

40

21

34

25

31

Kryssulykke

15

7

7

5

1

3

3

Påkjøring bakfra

2

3

2

4

5

5

1

Fotgjengerulykke

12

8

12

8

5

7

5

Annet

3

12

15

6

6

12

5

SUM

126

87

111

72

79

75

71