Kunstverket «Liggende Møbius» av Viel Bjerkeset Andersen og produsert av Fiskum Plate- og Sveiseverksted er en av 10 kandidater til prisen «Årets stålkonstruksjon 2021»

Møbius-skulpturen er brukt som utsmykning i en av rundkjøringene på ny E134 gjennom Kongsberg etter at Hokksund-firmaet Element- og Spesialtransport fraktet den fra Fiskum.

Kunstneren Viel Bjerkeset Andersen foran kunstverket på avdukingsdagen, 3. juli 2021.
Foto: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN

Prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda i Øvre Eiker og Kongsberg åpnet i juli 2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Sellikdalen

Åpningsseremonien 3. juli i fjor foregikk i rundkjøringen der skulpturen er plassert i Sellikdalen sør for Kongsberg sentrum og nær byens industrielle landemerke Teknologiparken.

Knut Arild Hareide og Kjell Inge Davik på vegåpningen i Kongsberg 3.juli 2020.
Foto: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN

«Liggende Møbius» dannet en spesiell ramme rundt vegåpningen, som ble noe begrenset grunnet koronasituasjonen.

Viel Bjerkeset Andersen

Kunstneren Viel Bjerkeset Andersen var selvsagt en av de inviterte gjestene til åpningen sammen med Hareide, vegdirektør Hovland, utbyggingsdirektør Davik, fylkesordfører, ordførerne fra vertskommunene og prosjektleder Tom Hedalen med andre inviterte gjester.

Det var transportfirmaet Element og Spesialtransport, med base i Hokksund, som sto for den svært spesielle transporten av kunstinstallasjonen «Liggende Møbius» i november 2019.
Foto: MORTEN WOLD / STATENS VEGVESEN

Element- og Spesialtransport i Hokksund

Skulpturen som måler nesten 15 meter og veier rundt åtte tonn er blitt et nytt landemerke ved Lågen tett ved nye Kongsberg bru. Av de 10 kandidatene til årets stålpris plukkes noen ut som finalister før prisen deles ut i november 2021. Juryen for prisen består av to representanter fra Norsk Stålforbund, en fra arkitektforbundet NAL og en fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). NAL-representanten er juryleder.

LES OGSÅ:
Åtte tonns kunstverk fra Hokksund til Kongsberg

– Stolt og glad for nominasjonen

Prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen, synes det er hyggelig at utsmykningen av E134-rundkjøringen i Kongsberg er nominert til denne prisen. Kunstneren selv Viel Bjerkeseth er også stolt og glad for nominasjonen til Norsk Stålkonstruksjonspris 2021.

Produsert av Fiskum Plate- og Sveiseverksted

Kunstverket «Liggende Møbius» er produsert av Fiskum Plate- og Sveiseverksted i Øvre Eiker. I statuttene til prisen Årets stålkonstruksjon står det følgende:

«Prisen deles ut til en stål-konstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi»

Videre står det at «Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes. Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund og konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.»

Også annen kunst langs veiene

Kunstneren Viel Bjerkeset Andersen er langt ifra noe ubeskrevet blad når det gjelder utsmykning. Av verker som trolig mange av våre lesere vil nikke samtykkende til når de hører nevnt er «Refleksbil» langs støyskjermen på E18 ved Høvik, som ble vernet i Nasjonal Verneplan for Veger, Bruer og Vegrelaterte kulturminner i 2002.

Kunstverket «Refleksbil» på støyskjermen langs E18 mot Oslo ved Høvik.
Foto; VIEL.NO

«Sfæren» i Bragernestunnelen

Et annet kjent kunstverk fra Viels hånd er «Sfæren» i rundkjøringen i enden av Bragernestunnelen. En utsmykning som for øvrig fikk «Vakre vegers pris » i 2004.

«Særen» sees i rundkjøringen av Bragernestunnelen, der den blant annet munner ut i Rosenkrantzgata.
Foto: VIEL.NO

2021-04052