Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.

– Vi setter nå i drift våre seks første elektriske busser. Med støtten vi nå får fra Enova blir det mulig for oss å satse elektrisk i enda større skala. Sju nye linjer vil bli helelektriske, og i alt får vi rundt tretti elbusser i flåten vår, sier Brakars administrerende direktør Terje Sundfjord.

Klokka 11.13 i dag, mandag 11. februar 2019, går da også den første elektriske bussen på linje 51 i retning Mjøndalen fra Drammen busstasjon.

Enova jobber for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og mener at elektrifisering av kollektivtrafikken er en av de nødvendige endringene på veien dit:

– Det finnes rundt 16 000 busser i Norge i dag, og svært få av disse er elektriske. For å få til et skifte er det viktig at noen går foran og prøver ut elbusser i såpass stor skala som dette, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. – Prosjektet til Brakar vil lære oss mye, ikke bare om påliteligheten til teknologien i praksis, men også hvordan sjåfører og passasjerer opplever elbussene. Dette er kunnskap som vil være av interesse også for andre kollektivselskaper og busselskaper.

Bidrar til Norges klimamål

– For å nå norske klimamål må vi ha teknologi for nullutslipp i alle delene av transporten. Regjeringens mål er at alle nye bybusser skal ha null utslipp eller bruke biogass fra 2025. Dette prosjektet i Drammen er et godt eksempel på et samarbeid som kan føre oss til målet. Det viser også at regjeringens bevilgning til Enova har store miljøeffekter over hele landet. Slike prosjekter vil jeg gjerne se mer av, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

LES OGSÅ:
Samferdselsministeren åpnet en oppgradert- og en ny E134

Dyrere i innkjøp – billigere i drift

Elektriske busser er fortsatt betydelig dyrere å kjøpe enn dieseldrevne alternativer. Samtidig er de billigere i drift.

– Vi forventer at med større produksjonsvolum, godt hjulpet av tidlige initiativer som i Drammen, vil merkostnaden i innkjøpene i løpet av få år bli såpass lav at det vil lønne seg å velge elbusser selv uten støtte fra oss, sier Nakstad i Enova.

Elektrisk kollektivtrafikk – eller «Trikken» – er ingen nyhet i Drammen

– Alle som har levd noen år husker sikkert trolleybussene – eller trikken – som rullet gjennom byens gater mer eller mindre sammenhengende i hele 58 år. Helt frem til dieselbussene gradvis overtok, og den siste trikken ble tatt ut av drift i 1967.

Allerede i 1904 reiste nemlig en ung ingeniør, Hans Jensen, forslag om å starte en skinneløs bane for personbefordring i Drammen etter mønster av et anlegg i Tyskland som han hadde studert. Forslaget ble realisert i 1909 da Drammens Elektriske Bane A/S ble startet med en aksjekapital på kr. 140.000 og kommunen som medeier. Trikken hadde opprinnelig 30 minutters rute fra Bragernes Torv til Landfalløya og Brakerøya og 20 minutters rute fra Strømsø Torv til Merket, hverdager kl. 6 til 24 og søn- og helligdager kl. 15 til 24. Billettprisen var 10 øre.

LES OGSÅ:
Mjøndalen: Brann i industribygg i Hagatjernveien
Trikken på Jernbanetorvet (Senere Strømsø torv)
Fotograf: UKJENT

I 1960 ble rutenettet forlenget fra Landfalløya til Vårveien (1,5 km), og etter hvert ble det satt inn dieselbusser til erstatning for trolley-bussene. Den 10. juni 1967 ble trolley-bussrutene innstilt og dieselbussene overtok fullstendig. I 1980 gikk Trikken sammen med andre busslinjer inn i det nyopprettede Drammen og Omegn Busslinjer (DOB), som startet sin virksomhet 1. januar 1981.

KILDE: Drammen byleksikon / Per Otto Borgen

DRAMMENS SISTE TRIKK
Drammen kommunale trikks aller siste trolleybuss er i dag bevart av Drammen og Omegn Busshistoriske forening. Den er opprinnelig fra 1938, men ble betydelig ombygd på 60-tallet.
Foto: SPORVEISMUSEET

 

INFORUTE
Mandag 11. februar ruller Brakars seks elektriske busser ut i drift!

Klokka 11.13 går den første elektriske bussen på linje 51 i retning Mjøndalen fra Drammen busstasjon, den første av forhåpentlig mange elektriske busser i Buskerud i tiden som kommer. Endelig blir det elektrisk trafikk mellom Drammen og Mjøndalen.

Når de seks elektriske Volvo-bussene begynner å gå i fast trafikk, tar Brakar enda et skritt for å påvirke mobiliteten i Buskerud i en grønnere retning. Uten utslipp og med betydelig redusert støy, vil de nye bussene bidra sterkt når både Brakar og kommunene jobber for å nå FNs bærekraftmål.

LES OGSÅ:
Hos Walther Kristiansen i Mjøndalen kan du enten kjøpe nytt eller få pent brukt

Bare begynnelsen på elektrifisering

Oppstarten med de elektriske bussene er en milepæl for Brakar, Drammen og Buskerud. Men det er bare starten på elektrifisering av bytransporten i Drammen. Buskerud fylkeskommune har ambisiøse klimamål, og Brakars styre legger stor vekt på å nå disse.

Starten på elektrifisering av linje 51 har vært mulig på grunn av støtte fra Enova og Buskerudbyen. -Dette er kun starten på elektrifiseringen av bybusstrafikken i Buskerudbyen. Målet er at alle nye bybusser blir elektrifisert i Buskerudbypakke 2, og at vi kan se fram til kun elektriske bybusser i Drammen i 2024, sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord. Dermed vil Brakar oppfylle forventninger fra politikerne og bli en vesentlig drivkraft for å gjøre Drammen grønnere, avslutter han.

Elektrisk mellom Drammen og Mjøndalen

Bussene kjøres mellom Drammen busstasjon og Mjøndalen stasjon. På begge disse holdeplassene er det ladestasjoner som gjør at bussene kan lades i løpet av 6-10 minutter. På denne måten slipper de å måtte kjøre inn til depoter for lading.

Rute 51 til Mjøndalen via Solbergelva kl 17.13 fra Drammen busstasjon, er straks ferdig ladet og klar for avgang.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Bussene er av typen Volvo 7900 Electric. Det er stillegående busser med høy komfort, og med 38 sitteplasser. De er utstyrt med usb-uttak som gjør at passasjerene kan lade telefoner mens de er ombord! Volvo 7900 Electric er ypperlige til bruk i byområder på grunn av det lave støynivået.

Kilde: Brakar