Den nåværende fengselslederen i Ringerike fengsel skal ta over etter Rita Kilvær som ny fungerende direktør for Kriminalomsorgen region sør, en region som omfatter hele 10 fengsler i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Med over 700 ansatte og en stor omstillingsprosess foran seg, blir det en omfattende jobb for Bergstedt. – En passende utfordring for en godt forankret nordlending, sier vesterålingen med glimt i øye.

De fengslene som sorterer under region sør (med antall plasser i parentes) er:

  • Bastøy fengsel (115)
  • Drammen overgangsbolig (12)
  • Drammen fengsel (54)
  • Nordre Vestfold fengsel, Horten avdeling (16)
  • Ringerike fengsel (160)
  • Sem fengsel (62)
  • Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling (48)
  • Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling (16)
  • Telemark fengsel, Kragerø avdeling (18)
  • Telemark fengsel, Skien avdeling (82)

Har gått gradene

Eirik Bergstedt har gått gradene i Kriminalomsorgen i fengsel, og har arbeidet som ekstrabetjent, fengselsaspirant og fengselsbetjent ved blant annet Tromsø fengsel, Oslo fengsel, Ullersmo fengsel, samt vært fengselsinspektør og assisterende fengselsleder ved Ringerike fengsel, før han startet som politiadvokat i Telemark politidistrikt skriver Kriminalomsorgsdirektoratet i en pressemelding.

LES OGSÅ:
Jeger fra Buskerud skjøt jogger - dømt til fengsel i et år i Sverige

Overtar etter Rita Kilvær

Bergstedt skal ta over stillingen etter Rita Kilvær, som nå skal inn i ny jobb som administrerende direktør for pasientreiser HF. Han er takknemlig for jobben forgjengeren hans har gjort, og ser frem til å ta over stafettpinnen.

Største omstilling på mange tiår

– Jeg er naturligvis ydmyk for å ha fått mulighet til å lede en veldrevet region med over 700 ansatte som alle er motiverte og dedikerte til å løse samfunnsoppdraget vårt. Videre er jeg stolt av å få være en sentral aktør på etatsledernivå i den største omstillingen i Kriminalomsorgen på mange tiår. Det er ingen tvil om at prosessen med å omstille etaten fra tre til to forvaltningsnivåer, vil være en krevende prosess som involverer og engasjerer mange av våre ansatte. Dette til tross er jeg helt sikker på at vi kommer oss igjennom denne prosessen på en god måte og går styrket ut som etaten, forklarer Bergstedt.

LES OGSÅ:
Dro politimann i skjegget - risikerer inntil seks måneders fengsel

Er godt vant med omstilling fra Avinor

Bergstedt begynt i Avinor som lufthavnsjef ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, i 2012, og fikk i oppdrag å gjennomføre en større omstilling for å få ned driftsutgiftene og øke inntektene, samtidig som han overtok som enhetsleder og nedleggelsesprosessen av Narvik lufthavn, Framneslia.

Kriminalomsorgen står nå foran en stor omstillingsprosess, og Bergstedt vet veldig godt hva det betyr.

– Omstilling er alltid krevende. Det betyr usikkerhet, det betyr en masse diskusjoner og uenighet, men samtidig er det en prosess hvor det kommer nye muligheter og det kommer mye læring for oss alle. Det er lenge siden Kriminalomsorgen har stått i en så stor omstilling, men jeg håper at jeg kan bruke erfaringene mine fra tidligere inn i denne prosessen også. En passende utfordring for en godt forankret nordlending, sier vesterålingen med glimt i øye.

Fra Avinor til kriminalomsorgen

Etter 4,5 år i Avinor og store gjennomførte endringer, returnerte han tilbake til kriminalomsorgen, hvor han startet som enhetsleder ved Nordre Vestfold fengsel avdeling Hof og Horten, og overtok også etter hvert som enhetsleder for Hassel fengsel.

LES OGSÅ:
Regjeringen foreslår strengere straff for skyting mot politiet

Stortinget besluttet i 2018 å blant annet legge ned Hof fengsel og Hassel fengsel, og Eirik ledet disse prosessene.

Eirik overtok som enhetsleder ved Ringerike fengsel samme år og har ledet virksomheten siden, også her med omstillinger for å kostnadseffektivisere enheten.

I tillegg til karrieren i Kriminalomsorgen, politiet og Avinor, har Eirik også jobbet som lensmannsbetjent i Narvik politidistrikt og flere år fra ulike stillinger i Forsvaret.

Jurist og fengselsbetjent

Eirik er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø, utdannet fengselsbetjent fra Kriminalomsorgen høyskole og utdanningssenter, lederutdanning fra Høyskolen i Harstad og BI.

2021-01058