Etter lang tids overveielse har jeg kommet til at tiden er moden for å legge driften av Eikerposten på is.

Fortsetter med annet nettsted

Jeg holder muligheten åpen for videre drift på et senere tidspunkt, men vil konsentrere meg om å jobbe videre med driften av nettsstedet Parkeringsrett.no, som skal dreie seg om nyheter og faglig stoff om veitrafikklovgivningen – med særlig fokus på stans og parkering.

Bok om parkeringsrett

Målet er at driften av Parkeringsrett skal kulminere med en bokutgivelse og annet undervisningsmateriell rettet mot både praktiske og juridiske sider av faget.

Hvis du følger meg videre på Parkeringsrett.no, samt Facebook-, Instagram- og Twittersider med samme navn, vil du se hva det hele dreier seg om.

Fortsetter som frilanser

Du vil trolig fortsatt finne mine nyhets- og aktualitetsbilder i media fremover, men i så fall på oppdrag for andre aviser på nett og/eller papir.

Med vennlg hilsen
Bjørn Erik Nebell
Redaktør

LES OGSÅ:
Norsk senter for informasjonssikring gir råd på flere språk om sikker bruk av sosiale medier