Nasjonale myndigheter ved regjeringa opplyste allerede i mai på en pressekonferanse at de for store arrangement viderefører gjeldende smitteverntiltak ut året for store arrangementer. Det igjen innebærer at årets Dyrsku’n, som var ment å ga av stabelen om en måned – eller mer nøyaktig 11.-13. september – er avlyst.

Det blir første gang det tradisjonsrike arrangementet, som har blitt arrangert hvert år siden 1866, ikke skal gå av stabelen.

Følgende står å lese i en pressemelding fra Dyrsku’n:

«Det er med særs tungt hjarte vi må formidle at Dyrsku’n 2020 er avlyst. Vi har håpa i det lengste på eit anna utfall, men det er klart omsyn til liv og helse må gå fyrst. Regjeringa fastheldt på pressekonferansen 28.mai at større arrangement kan medføre risiko for store smitteutbrot og derfor blir ikkje arrangement som Dyrsku’n lovleg. Sjølv om situasjonen kan sjå både betre eller verre ut når det gjeld smittespreiinga av Covid-19 når vi kjem til september, gjer gjeldande forskriftsreglar og krav om smitteverntiltak for arrangement gjeldande for heile 2020, det uforsvarleg og umogleg å arrangere Dyrsku’n i 2020.»

Arrangørene forteller videre at omsetningstapet for selve Dyrskuplassen vil bli kring 70 millioner kroner. Noe som igjen innebærer at situasjonen er utfordrende.

LES OGSÅ:
Mange tror de har flere rettigheter til sykepenger enn de faktisk har

– Håpet er at det fins kompensasjonsordninger fra staten i en krevende tid.

– Det er både trist og surrealistisk å skulle avlyse Dyrsku’n, men vi tar naturligvis vår del av samfunnsansvaret og retter nå blikket mot 2021, sier daglig leder Geir Helge Espedalen.

Flere tusen menneske blir involvert når Norges største landbruks- og handelsmesse skal arrangeres. Dyreeiere trenger tid til å forberede seg og sine dyr til arrangementet, varer skal bestilles og boder bemannes av alle de 800 utstillerne.

Her viser kyndige fagfolk fra Telemark Fjordhestlag hvordan man skor en hest.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Rekruttering og koordinering til arrangementet fra lag og foreninger skal på plass, og infrastrukturen rundt et slikt stor-arrangement krever også store og grundige forberedelser med både interne og eksterne aktører.

– Ufattelig trist

– Selv om det er ufattelig trist å avlyse årets arrangement er vi glade for å kunne gi våre mange viktige samarbeidspartnere og gjester informasjon med tanke på videre planlegging.

Aslak Snarteland er både styreleder i Dyrsku’n, Dyrskuplassen, Telemark Landbruksselskap og i Telemark Bondelag.

En møteplass for bonde og forbruker

– Det er utrolig uheldig at Dyrsku’n blir avlyst. Dette er en møteplass for både bonde og forbruker og er særs viktig for oss i landbruket. Jeg håper virkelig at staten kjenner sin besøkelsestid i denne uvirkelige tiden. Jeg klarer knapt å forstå at vi ikke skal på Dyrsku’n i september, sier han – og legger til:

LES OGSÅ:
Sparebanken Øst utvider staben med tre direktører

– Dyrsku’n er en møteplass både for landbruket, for matinteresserte, for husflid og håndtverk, anleggsbransjen og selvsagt for de mange som kommer for å handle, lære, smake eller for å ta del i det yrende folkelivet og den særegne stemningen på markedsplassen.

Tilbudene er mange under Dyrsku’n. Her er det prøvesmaking av smalahove og værballer som står på menyen.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Arrangementet samler årlig kring 90 000 besøkende og over 800 utstillere fra hele Norge.

For lag og foreninger vil et år uten aktivitet på Dyrskuplassen merkes godt.

Lag og foreninger vil lide store tap

Dyrsku’n genererer kring 10 millioner kroner til lokale og regionale lag og foreninger, og det er en kjensgjerning at det Dyrsku’n driver med gir ringvirkninger i form av sårt tiltrengte kroner til mange klubbkasser i distriktet. Dette er midler som er direkte avgjørende for at et viktig arbeid hvor barn og unge er i fokus, i arbeid med både idrett og kultur.

Ordfører i Seljord Beate Marie Dahl Eide er bekymret for hvordan Korona-krisa vil påvirke Seljordsamfunnet.

Konsekvenser for arbeidsplasser

– Det er klart jeg tenker mye på konsekvensene for lokale arbeidsplasser, spesielt innenfor handel og reiseliv, sier Eide.

Redusert omsetning lokalt i hundre millioners-klassen

Tall innhentet fra Telemark Næringshage viser foreløpig en anslått reduksjon i omsetningen i lokal handel på flere hundre millioner kroner.

LES OGSÅ:
Den største messen siden gjenåpningen av Norge starter onsdag 20. oktober

– I Seljord er tidsregningen før og etter Dyrsku’n. Vi har mange helårsarbeidsplasser knyttet til aktivitetene på Dyrskuplassen, så konsekvensene for samfunnet vårt vil bli store, og Seljord blir særs hardt rammet, sier Eide.

– Staten må bidra økonomisk

– Det er av avgjørende betydning at staten nå bidrar med kapital slik at vi kan sikre både arbeidsplasser og frivillig sektor. Lag og foreninger har ei særlig viktig stilling i Seljordsamfunnet, og de mister nå helt grunnleggende inntekter, legger hun til.

Administrerande direktør i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein er opptatt av betydninga Dyrsku’n har som møte- og formidlingsplass for landbruket.

– Dyrsku’n styrker norsk landbruk ovenfor Ola og Kari Nordmann, og bygger stolthet og kunnskap for fremtidas satsing på et nyskapende og bærekraftig landbruk, sier han.

– I en tid hvor viktigheten av kunnskap om selvforsyning og norsk matproduksjon er så sentral, er det leit at vi ikke kan møtes til debatter og foredrag i Seljord. Dyrsku’n har med sitt fokus på mat og den norske bonden hatt stor betydning for norsk landbruk siden oppstarten i 1866, og jeg ser fram til nye Dyrskuer med spennende innhold i årene som kommer, legger han til.