Nok en gang er det avslørt uakseptabel dyremishandling i norsk svinenæring. – Dette går ikke lenger. Svinenæringen har vist gjentatte ganger at de ikke klarer å gi grisene akseptabel velferd.

Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen Live Kleveland.
Foto: DYREVERNALLIANSEN

Nå krever vi omfattende endringer, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland i en pressemelding.

NRK har nok en gang avslørt uakseptabel behandling på norske svinegårder.

NRK avslører i dag skitne binger, syke, skadde og frustrerte dyr. Griser som fikseres langt mer enn hva som er tillatt. Systematisk og grov mishandling av grisene.

– Ikke akseptabel dyrevelferd

Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, mener at norsk svinenæring nå har forspilt sine sjanser til å vise at de kan gi grisene akseptabel velferd.

– Nå er det nok! Vi krever omfattende endringer for å få bukt med mishandlingen som foregår bak fjøsdøren hos altfor mange norske svinebønder.

Endringene Dyrevernalliansen nå krever er:

  • Mer tilsyn, strengere reaksjoner ved lovbrudd og bedre oppfølging av lovbruddene
  • Større plass for alle griser: minst 50 prosent mer plass per gris og tilleggsareal utendørs for flere griser
  • Forbud mot fiksering av gris i fødebingen
  • Dyrevelferdstilskudd for å hjelpe bøndene å forbedre svinefjøsene
LES OGSÅ:
NRK presenterer seks nye episoder av "Med Monsen på villspor"

– Mattilsynet må styrkes. De må ha ressurser til tilsyn og kontroll i større grad. Slik det er i dag får ulovlige dyremishandling foregå i årevis uten at det fanges opp av Mattilsynet, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen mener at informasjonen som har kommet frem er av vesentlig samfunnsmessig betydning.

– Hold fokus på budskapet ikke budbringerne

– Bondenæringens fokus på måten avsløringene har kommet frem er skuffende. Istedenfor å skyte mot budbringeren, burde næringen heller fokusere på å rydde opp. Dette er den tredje avsløringen av lovbrudd i svinenæringen på tre år, og viser store holdningsproblemer blant bøndene.

– Vi forventer støtte til våre krav om større plass og forbud mot fiksering i fødebingen. Vi burde ha samme interesse alle sammen, at dyrene skal ha det bra, sier Kleveland.

2021-06005