På tross av at flere har måtte holde seg hjemme denne sommeren, har antallet dyr som har måtte få hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger eksplodert. Organisasjonen krever at myndighetene tar grep for å ivareta dyrenes lovfestede rettigheter.

– Obligatorisk ID-merking er den naturlige løsningen på dette problemet. ID-merking plasserer ansvaret for dyret hos dyreeier, der det hører hjemme. Dette betales av dyreeier og er en engangskostnad.

Det er på tide at politikerne får på plass dette enkle tiltaket for å beskytte dyrene våre, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge i en pressemelding.

Kolonier med hjemløse dyr

Flere av lokalavdelingene har hatt mye å gjøre denne sommeren grunnet dumping av dyr og kolonier av katter som blir funnet rundt om i landet. Flere av disse koloniene kan sies å være en dumpingplass for katter og kaniner som ikke lengre er ønsket, da det dukker opp nye individer med jevne mellomrom.

LES OGSÅ:
Rekordår for hjemløse katter - Dyrebeskyttelsen krever obligatorisk ID-merking
Kattungene Pilgrim og Ponzu ble reddet ut fra en kattekoloni på Røst.
Foto: FRIDA PETTERSEN / DYREBESKYTTELSEN BODØ

Preget av innavl

Katter og kaniner som bor i kolonier er ofte preget av generasjoner med innavl og helseskader, og mange av dem er dessverre i så dårlig forfatning at de må avlives.

– Mange katteeiere og generelt de som besørger matressurser til en katt, tilbyr dette utendørs. Det gir en god grobunn for ansamling av både eide katter og katter som er kommet vekk fra hjemmet sitt. Slik oppstår kattekolonier.

Kattekolonier

Det kan komme en eller to katter til matfatet som står ute, og i løpet av kort tid kan det fødes kattekull. Dette kan gjentas flere ganger i løpet av en sesong og innen kort tid kan en liten katteforsamling eskalere til en stor koloni.

Opphavet til en koloni er enkelt. De har alle vært eide eller er etterkommere fra en eid katt som har vært usterilisert, forklarer Inger Johanne Graff, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland.

Krever tiltak fra myndighetene

Å hjelpe hjemløse og dumpede familiedyr er en evig runddans for organisasjonens lokalavdelinger, så lenge ikke myndighetene stiller strengere krav til dyreeiere og de som omsetter dyr.

LES OGSÅ:
Saggrenda: Katten Gizmo er hjemme etter to år på vandring

Forslaget om innføring av obligatorisk ID-merking av familiedyr har vært oppe på Stortinget i flere omganger, senest i våres. Forslaget ble igjen nedstemt, noe som viser liten politisk vilje til å øke dyrevelferden for landets familiedyr.

Dyrevelferdsloven har mangler

– Det er mange som burde tatt ansvar for hjemløse dyr og dumping, men disse dyrene blir sviktet av alle. Når de kommer på avveie, er det vanskelig eller umulig å finne eier og dyrevelferdsloven beskytter ikke umerkede dyr på avveie.

Sommerens rekordtall fra funnet- og savnet-siden til Dyrebar.no og erfaringene til våre lokalavdelinger viser det store behovet for merking av alle familiedyr, sier Roaldset.

Fylkesvis oversikt over kjæledyr på rømmen i Norge

(Oppdaterte tall fra Dyrebar.no – 10.09.2020)

Kilde: Dyrebar.no