Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det også i årets påske gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Blant annet blir Drammenbanen/Askerbanen berørt fra 4. til 13. april.

– Målet er høyere driftssikkerhet

Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder når banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet hevder Bane Nor i en pressemelding.

I påsken, fra 4. april til 13. april, stenger Drammenbanen derfor for trafikk mellom Asker og Drammen og Lysaker og Asker.

Fra 9. april til 13. april, stenger Askerbanen for trafikk på strekningen Drammen-Sande/Gulskogen. Grunnen til dette er at det skal jobbes på strekningen Skøyen–Asker og på Drammen stasjon.

Arbeider i Lieråstunnelen fortsetter

Også i år fortsetter rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråstunnelen med stans i togtrafikken både i påsken og til sommeren. Etter planen skal dette arbeidet være ferdig i 2021.

Den fullstendige rehabiliteringen av Lieråsen tunnel fortsetter fram til 2021. Dette bildet er fra tidligere arbeider.
Foto: EIVIND HEGBOM / BANE NOR

I påsken skal vi skifte fire sporveksler i tunnelen og det gjøres forberedelser til sommeren, da det skal skiftes pukk, sviller og skinner fra Asker gjennom tunnelen og til Brakerøya. I påsken skiftes skinner og sviller på brua over Lierelva og det bores fundamenter for nye master til kontaktledningen på strekningen Lier–Brakerøya.

LES OGSÅ:
Det nye godsselskapet Onrail skal spare veiene for 10.000 vogntog

Mellom Lysaker og Asker på Drammenbanen foregår signalarbeid på Høvik stasjon, og Bane Nor starter bygging av nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn.

På Askerbanen gjøres diverse sporarbeid og kontroller i løpet av påsken.

Gå til de aktuelle selskapenes nettsider for trafikkinfo: Vy, Go-Ahead og Flytoget

Det vil gå buss for tog på følgende strekninger:
Lieråsen tunnel:

4. april til og med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Asker og Drammen.

4. april til og med 8. april: Delvis stengt for togtrafikk mellom Skøyen og Asker.

9. april til om med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Skøyen og Drammen.

9. april til og med 12. april: Spikkestadbanen er stengt fra Skøyen til Spikkestad.

Drammen stasjon:
9. april til og med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Drammen og Gulskogen, og Drammen til Sande.