Over deler av det sentrale Østlandsområdet skal det i påsken gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Hovedbanen, Drammenbanen/Askerbanen og Østfoldbanen (Østre og Vestre Linje) blir berørt. Også Dovrebanen og Nordlandsbanen påvirkes, melder Bane Nor i en pressemelding.

Målet med arbeidet i de togfrie periodene er ifølge Bane Nor å skape et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger. For deg som reisende betyr det at du må velge andre reisemåter. Derfor gjøres arbeidet når det er færre pendlere, som blant annet i helger og ferier. Samarbeidet med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen og helheten, slik at de som reiser skal få en best mulig opplevelse.

Tog med nye sviller på vei inn i Lieråstunnelen fra Asker i 2020.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør i de togfrie periodene.

Alternativ transport i påsken 2021

Årets påskearbeid påvirker de reisende mot Asker og Drammen og på Hovedbanen gjennom hele påskeuken.

LES OGSÅ:
Togstrekningen Gulskogen - Kongsberg stengt frem til mandag morgen

Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt. Vær oppmerksom på at reisen kan ta lenger tid og kreve flere bytter underveis enn det som er normalt. I tillegg kan avgangstidene for alternativ transport avvike fra ordinær avgangstid. Når det gjelder smitteverntiltak, følges disse på samme måte som ved ordinær trafikk.

For oppdatert informasjon om din reise, er det nå en rekke forskjellige togselskap du må forholde deg til, siden de dager da NSB var enerådende for lengst er over.

Mer informasjon finner du i reiseplanleggerne til Entur, Ruter, Vy, Go-Ahead, Flytoget og SJ Norge.

I Vålerengtunnelen er det sørgående løpet stengt på grunn av arbeid i tunnelen. Arbeidene blir ferdig sommeren 2021. Mer informasjon finner du hos Statens Vegvesen – https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunneleroslo

Her skal det pågå arbeid på jernbanen i påsken 2021:

Hovedbanen:
25. mars til 5. april kl. 10.00: Stengt mellom Oslo S og Lillestrøm for lokaltog (L1).

I påsken skal det på plass et nytt signalsystem på Bryn stasjon som gjør at vi må stenge for togtrafikk.

LES OGSÅ:
Hakavik kraftverk er nå fredet av Riksantikvaren

Drammenbanen/Askerbanen:
27. mars til og med 4. april: Stengt mellom Asker og Drammen.

Rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel fortsetter, i tillegg skal kontaktledningsanlegget mellom Lier og Brakerøya fornyes. Dette arbeidet er viktig for å opprettholde driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Drammen stasjon/ Vestfoldbanen:
4 april er det i tillegg stengt fra Drammen til Gulskogen og Drammen til Sande.

Bane NOR er i gang med et stort utbyggingsprosjekt i Drammen og på Vestfoldbanen. Det skal bygges nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen som vil gi kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen. I forbindelse med denne utbyggingen starter vi i påsken med forberedende arbeid ved Drammen stasjon.

2021-03057