Kommunen hevder at Visjon Norges virksomhet i de tidligere lokalene til Hasco motor på Pukerud utenfor Drammen er ulovlig og må opphøre. Dette ifølge NRK, som har en bred omtale av saken på sine nettsider i dag.

Reguleringsplanen for området fra 2003, slår fast at området skal brukes til boliger. Det gamle Honda-bygget var i sin tid godkjent som bilverksted, kontorer og lager. Søknad om bruksendring til TV-virksomhet har imidlertid aldri blitt levert, og kommunens juridiske avdeling påpeker derfor nå i brevs form at dagens virksomhet er et ulovlig tiltak. Noe som har pågått i hele ti år.

Kommunen understreker overfor Jan Hanvold og hans kone, Inger Jonstad Hanvold, som står som de formelle eierne gjennom firmaet Øvre Eikervei 126 AS, at pålegget inneholder en klausul om tvangsmulkt dersom nødvendige tiltak som er angitt i kommunens pålegg ikke blir rettet inne den fristen som er satt.

Den muligheten Visjon Norge nå har til å unngå at ytterlige tiltak blir iverksatt fra kommunens side er enten å stanse den ulovlige bruken, føre lokalene tilbake til opprinnelig virksomhet eller søke om tillatelse i etterkant.

LES OGSÅ:
- Dette skjer når bybrua i Drammen rives

Den siste muligheten ser imidlertid ut til å skape problemer for Hanvold og Visjon Norge. I brevet som er stilet til eiendomsselskapet, står det nemlig følgende: «I og med at dagens virksomhet med tv-produksjon med tilhørende administrasjon og handel med byggevarer bryter vesentlig med gjeldende reguleringsplan, kan ikke dispensasjon påregnes.»