På grunn av smittesituasjonen har Drammen kommune besluttet å gjeninnføre rødt nivå på både ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen.

Beslutningen gjøres med umiddelbar virkning, var ordlyden i meldingen fra Drammen kommune fredag kveld.

Beslutningen om rødt nivå ved skolene gjelder i første omgang til og med fredag 26. mars.

– Vi har den siste uka sett en kraftig økning i smitte blant skoleelever. De fire siste dagene er det påvist 141 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Etter mange uker med et lavt smittetrykk, har smittespredningen for alvor skutt fart igjen de siste dagene.

Det er derfor nødvendig å iverksette strenge tiltak for å få bremset og forhåpentligvis stanset smittespredningen blant ungdommene. Så fra og med mandag 15. mars er alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Drammen kommune på rødt nivå, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Flere skoler er berørt

Flere av skolene er berørt av smittetilfeller etter vinterferien, og flere hundre elever sitter nå i karantene. Uten nye tiltak er frykten at smitten bare brer seg videre og at enda flere elever smittes eller må settes i karantene.

LES OGSÅ:
DRAMMEN:
To kommunebiler stjålet på Landfalløya

Strengere krav til avstand

Med rødt nivå på skolene blir det igjen strengere krav til større avstand mellom elevene og ingen blanding av elever på tvers av klasser. Skolene varierer i størrelse og utforming, og det kan bli ulike løsninger mellom skolene på hvordan dette løses.

I hvilken grad dette medfører hjemmeskole eller om det er mulig å gjennomføre undervisningen på skolen med strengere smitteverntiltak, blir vurdert av hver enkelt rektor heter det i meldingen fra kommunen.

– Skolene gir melding mandag

– Ungdomsskolene vil ha planleggingsdag førstkommende mandag, og elevene får beskjed fra sin skole om organisering av skolehverdagen i løpet av mandagen, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune.

Vi er klar over at mange elever har satt pris på å være på skolen hver dag etter at vi gikk til gult nivå tidligere i år. Derfor skal vi gjøre det som er mulig for å sikre elevene mest mulig tid på skolen også fremover, men vi må altså ta smittevernhensynet på alvor.

LES OGSÅ:
Nytt tilfelle av koronasmitte rapportert - det tiende i Øvre Eiker

Det er bedre med en blanding av undervisning på skolen og hjemmeskole hvis det bidrar til å begrense smittespredningen, enn at mange elever blir smittet av koronaviruset eller havner i karantene i mange dager.

Nye lokale tiltak

– Slik situasjonen er nå, kommer vi til å foreslå nye lokale tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Vi avviklet den lokale koronaforskriften for noen uker siden, men nå er det behov for å innføre tiltak igjen, utover det som er nasjonale regler, råd og anbefalinger, sier rådmann Elisabeth Enger i Drammen kommune.

Ønsker å redusere kontakt

Hun kan foreløpig ikke si noe sikkert om hvilke tiltak det er aktuelt å foreslå, men bekrefter at hensikten med forskriften vil være å redusere mobilitet og kontakten mellom mennesker.

Formannskapet møtes tirsdag 16. mars klokken 1400.

2021-03030