En norsk statsborger ble onsdag domfelt i Drammen tingrett. Mannen ble dømt for et dobbeltdrap begått i Bosnia Hercegovina i juli 2014 forteller politiet i en pressemelding.

To personer ble drept på en cafe i landsbyen Trnopolje i Republika Srpska, i Bosnia Hercegovina 28. juli 2014. Saken ble først etterforsket av bosnisk politi. Deretter ble den iretteført i lagmannsretten i Bosnia Hercegovina, hvor den nå domfelte mannen ble frikjent.

Kartutsnitt: GOOGLE EARTH

Frikjennelsen ble opphevet av Høyesterett i Republika Srpska i Bosnia Hercegovina.

Prøvde å bruke Norge som «frihavn»

Domfelte reiste tilbake til Norge før saken på nytt kunne komme behandles i Bosnia Hercegovina. Fordi mannen var norsk statsborger og ikke kunne utleveres fra Norge ble saken overtatt av norske myndigheter i mai 2018.

Omfattende etterforskning i begge land

Etter dette har norsk politi gjennomført en omfattende etterforskning i Norge og i Bosnia Hercegovina. Etterforskningen dannet grunnlag for tiltalebeslutningen og domfellelse i Drammen tingrett.

Mannen er nå i Drammen tingrett dømt til 21 års forvaring for de to drapene.

Etterforskningen er utført i samarbeid mellom Sør-Øst politidistrikt og Kripos. Etterforsking har skjedd både i Norge og utlandet. Saken har krevd utstrakt internasjonalt samarbeid, og norsk politi har blant annet hatt bistand av Eurojust.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Rådyrpåkjørsel endte med kollisjon mellom to biler

– Norge ikke en frihavn for kriminelle

– Vi er fornøyd med at retten deler påtalemyndighetenes oppfatning i saken. Saken viser at Norge ikke blir en frihavn hvis man har begått alvorlig kriminalitet i utlandet, uttaler statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

– Norsk politi har gjennomført en meget grundig etterforskning i denne saken, uttaler Formo.