– Dette skjer når bybrua i Drammen rives

- Brua stenges mandag og holdes åpen kun for gående frem til 18. mai, men da er det ubønnhørlig slutt.

Drammen kommune og Brakar presenterer hva som vil skje i Drammen den neste tiden nå som gammel bybru skal rives og ny bru skal bygges.

I perioden når bybrua bygges, vil det som kjent være en midlertidig gang- og sykkelbru mellom Bragernes og Strømsø. Kollektivtilbud må derfor legges om, og for at innbyggerne i Drammen skal komme seg fram på en best mulig måte i byggeperioden, vil det gjøres noen grep for myke trafikanter.

Drammen vil få noen nye bussruter og noen bussruter vil få ny trasé, men få busser vil gå over elva. All informasjon rundt endringene i bussrutene og busstilbudet finner du her.

Illustrasjon av ny bybru i Drammen. Etter planen skal den stå klar høsten 2025.
Grafikk: DRAMMEN KOMMUNE

El-bysykkel

Det vil blant annet gjøres et testforsøk med gratis pendelbuss fra Strømsø til Bragernes torg. Tilbudet med elsparkesykler vil bli som før. Kommunen har inngått kontrakt med fire operatører for 2022-sesongen, og er i dialog med en femte. På den midlertidige brua er det lagt inn saktesone for elsparkesykler (6 km/t) av hensyn til de gående.

LES OGSÅ:
ÅSSIDEN:
Politiet stoppet ruset bilfører uten førerkort

I tillegg vil en elektrisk bysykkelordning innføres i løpet av mai. Det vil bli 3-400 elbysykler tilgjengelig, og 60 parkeringsplasser på strekningen Steinberg – Åskollen

Biltrafikk vil i hovedsak bli som tidligere rundt om i byen, men en del av Øvre Strandgate og en del av Nedre Strandgate (ved bruenden på Bragernes) stenges for gjennomkjøring i store deler av anleggsperioden. (Altså mellom St.Olavgate og ned til Skutebrygga.) Dette gjelder for biler, mens buss og taxi fortsatt vil kunne kjøre inn på Bragernes torg.

Dette skjer de neste månedene:

  • Bybrua stenges for busser og taxier 2. mai.
  • Fotgjengere og syklister kan benytte bybrua fram til 18. mai
  • I perioder mellom 2. mai og 17. mai. vil det pågå forberedende arbeid på bybrua. Det vil bli riving av heis, fjerning av lysarmatur, etc.
  • 17. mai-toget går som normalt over bybrua
  • Bybrua stenges helt 18. mai
  • Den midlertidige gang- og sykkelbrua er planlagt åpnet når bybrua stenges 18. mai
    Jernbanekaia stenges i august
  • Riving av Bybrua over vannet frem til september 2022. Delen av Bybrua under vann rives fra høsten 2022.
LES OGSÅ:
DRAMMEN: Kjørte med 10 meter lang flaggstang på taket - er nå uten førerkort

EP2022-04023