Her er Sør-Øst politidistrikts «prisliste» over bøtesatsene hvis du velger å bryte smittevernloven.

Dagens tall for smittede og syke, der bl.a. Drammen topper en liste kommunen ikke har noen grunn til å være  stolt av, danner bakteppet for innskjerpingen politiet nå velger å foreta.

Drammen

Bare i de siste to døgn har hele 119 blitt bekreftet smittet i Drammen, og blant disse finner man smittede i alt fra barnehager og skoler til alders- og sykehjem.

Kongsberg

I kongsberg har 88 personer totalt fått påvist smitte siden mars, og av de er det syv siste døgnet.

Øvre Eiker

Øvre Eiker kan melde om to nye smittetilfeller siste døgn av totalt 50 registrerte smittetilfeller i kommunen siden mars.

Eikerpostens oversikt over status for de tre kommunene Drammen, Kongsberg og Øvre Eiker  finner du her.

Allerede i mars gikk Riksadvokaten ut med et rundskriv der han opplyste at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager. Tall som nå også stadfestes i oversikten du vil finne under.

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hva karantene og hjemmeisolering innebærer, og denne finner du her.

Her er politiets bøtesatser ved brudd på koronareglene:

Brudd på karanteneplikt etter ankomst fra utlandet.
Smittevernloven § 7 – 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 – 3, jf. covid-19 forskriften § 5
20 000 kroner

Brudd på karanteneplikt etter nærkontakt med bekreftet smittet.
Smittevernloven § 7 – 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 – 3, jf. covid-19 forskriften § 8
20 000 kroner

Brudd på isolasjonsplikt ved bekreftet smittet.
Smittevernloven § 7 – 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 – 3, jf. covid-19 forskriften § 1
20 000 kroner

Forbud mot alkoholservering etter klokken 24.00.
Smittevernloven § 7 – 12, jf. covid-19-forskriften § 19, jf. smittevernloven § 4 – 3, jf. covid-19 forskriften § 14 a) femte ledd
Fra 10 000 til 50 000 kroner (konkret vurdering av tidspunkt og antall besøkende)

 

Lokale bestemmelser ved koronarelaterte lovbrudd

(Ikke alle kommuner har lokale forskrifter. Videre vil det kunne variere I noen grad hvilke påbud/forbud som gjelder I den enkelte kommune)

Brudd på plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende.
Smittevernloven § 4–1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte
2 000 kroner

Plikten gjelder ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Brudd på plikt til å bruke munnbind i butikker mv. når det ikke er mulig å holde en meters avstand.
Smittevernloven § 4–1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte
2 000 kroner

Plikten gjelder ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Brudd på plikt for ansatte og besøkende ved serveringssteder som har skjenkebevilling om å bruke munnbind i områder hvor gjester har tilgang / når de ikke kan overholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
Smittevernloven § 4–1 første ledd, jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte
2 000 kroner – Høyere sats vurderes der overtredelsen er systematisk.

Arrangere eller delta på privat arrangement med flere enn 10 deltakere.
Smittevernloven § 4–1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte
10 000 kroner for arrangør
5000 kroner for å delta.

Arrangere eller delta på privat arrangement hvor lokalet ikke er dimensjonert til at alle deltakere kan holde minst 1 meters avstand.
Smittevernloven § 4–1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte
10 000 kroner for arrangør/5000 kroner for å delta

Brudd på regler om gjennomføring av arrangementer med mer enn 20 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
Smittevernloven § 4–1 første ledd jf. smittevernloven § 8-1, jf. forskrift om forebygging av koronasmitte.
10 000 kroner og oppover – avhengig hvor mange som er til stede
Foretak: 50 000 kroner.

 

FORELEGG OG BOT

Et forelegg er et tilbud fra påtalemyndighetens side om å gjøre opp straffansvaret gjennom å vedta en bot. Straffesaken vil da være endelig avgjort.

Å avgjøre en straffesak ved forelegg er den mest vanlige reaksjonsformen, og ca. 95 % av alle straffesaker avgjøres på denne måten.

En forutsetning for å avgjøre saken ved forelegg, er at bot er nedfelt i det aktuelle straffebudet. Hovedregelen for når forelegg kan ilegges finnes i straffeprosessloven § 255.

Kilde: Jusinfo,no


LES OGSÅ:
Tatt i 117 km/t i 60-sonen på Vinnes
LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Brukte annen manns førerkort som sitt eget