– Nå er snart sommeren her, og det er snart flere typer kjøretøy som vil rulle rundt på norske veier enn i vinterhalvåret. Mange av disse avregistreres om høsten, og registreres på nytt om våren. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som vil gjøre dette enklere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Fra og med denne høsten vil man kunne av- og påregistrere sesongkjøretøy digitalt, og slippe å møte opp på trafikkstasjonen to ganger i året. Det er tid spart både for brukerne og for trafikkstasjonene.

Dette forteller Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Avregistrering uten å levere kjennemerker

Forskriftsendringene som innfører ny ordning med frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker ble vedtatt i dag.

Slipper forsikringsplikt, men beholder skiltene

Eiere av kjøretøy som bare er i bruk i deler av året, kan avregistrere kjøretøyene i perioden de ikke skal brukes. Dette gir blant annet sparte kostnader fordi forsikringsplikt ikke gjelder når kjøretøyet ikke er i bruk.

LES OGSÅ:
Samferdselsministeren ønsker strengere regulering av elsparkesykler

Midlertidig avregistrering er særlig aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av sesongen som veterankjøretøy og motorsykler.

En slik frivillig avregistrering skjer i dag ved at kjennemerkene leveres inn til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner, og de må hentes ut igjen hvis kjøretøyet igjen skal tas i bruk.

Vegvesenets kjennemerkelagre avvikles

Når man fra høsten av ikke lenger må levere inn kjennemerkene for å avregistrere et kjøretøy som ikke skal brukes på en stund, vil Statens vegvesens kjennemerkelagre i all hovedsak avvikles. Eiere som ikke kan, eller ønsker, å bruke digitale løsninger for avregistrering, kan møte opp på en trafikkstasjon og få kjøretøyet avregistrert, uten at kjennemerkene leveres inn.

En 1936-modell Volvo på vei opp Gamle Kongsbergvei på Fiskum.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Motorsykler og veteranbiler kan avregistreres elektronisk til høsten

Den nye ordningen vil tre i kraft 12. september 2022. Kjøretøy som skal brukes denne sommeren, kan dermed avregistreres elektronisk til høsten.

2022-03020