Sommerens brudepar kan glede seg, og flere vil kunne delta i dåp og begravelser. Den norske kirke åpner dørene med en ny bransjestandard for smittevern.

Samfunnet åpnes gradvis og kontrollert. Det vil også kirkene gjøre.

Fra søndag 10.mai vil det derfor være mulig å feire gudstjeneste i kirkene igjen, forteller Den Norske Kirke i en pressemelding.

– Det er stort å endelig kunne si velkommen til kirken igjen, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. – Tusenvis av mennesker pleier å delta på gudstjenestene våre. Med smittevernveilederen på plass kan kirkene åpne opp igjen, sier hun.

For første gang siden middelalderen stengte Den norske kirke dørene 12. mars. Som en del av den nasjonale dugnaden, ble tilbudet flyttet fra kirkerommet til nett.

– Vi er godt fornøyde med oppslutningen om kirke på nett. Samtidig med at vi åpner opp, skal vi nå jobbe med en videreføring av det digitale tilbudet, fortsetter Raaum.

Kan feire nattverd

Konstituert preses Atle Sommerfeldt er glad for at flere får delta på dåp, bryllup og begravelser, og at det igjen blir mulig å feire nattverd.

LES OGSÅ:
Humanistisk konfirmasjon i Hokksund kultursal - se oversikten her

– Og det kan se lyst ut for høstens konfirmasjoner som planlegges gjennomført etter ferien. Det vet jeg mange gleder seg til, sier han og understreker at det kan bli nødvendig med noen flere konfirmasjonsgudstjenester enn vanlig for å overholde krav til antall og avstand.

Tar smittevern på alvor

Direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen har ledet arbeidet med bransjestandarden. Hun er glad for det gode samarbeidet med arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter KA, Norges kirkevergelag og Bispemøtet. Fagforeningene har også vært involvert i arbeidet.

– Vi må ta smittevernet på alvor. Det ville ikke vært mulig å åpne dørene igjen uten godt samarbeid mellom alle som får en gudstjeneste til å fungere, sier Vad Nilsen.

– Mange, inkludert oss, gleder seg til å åpne kirkene for flere. Men først må ansatte og frivillige få opplæring og bygge et godt samarbeid om smittevern. Derfor vil det skje en gradvis åpning etter hvert som vi har nødvendige tiltak på plass i den enkelte kirke, sier leder i Norges Kirkevergelag Oddbjørn Eide.

LES OGSÅ:
Statens vegvesen: Slik påvirket pandemien veitrafikken i 2020
Alteret i Sinsen kirke rengjøres etter en vielse under koronapandemien.
Foto: BO MATHISEN

Lokal samhandling er avgjørende.

– For KA har det vært særlig viktig å bidra til å legge til rette for god samhandling på nasjonalt nivå mellom begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke og for god involvering av arbeidstakerorganisasjonene. At det har lyktes, kan forhåpentligvis inspirere også til tett lokal samhandling både mellom menighetsråd og kirkelig fellesråd, mellom prost og kirkeverge og med tillitsvalgte og verneombud i begge linjer. Det blir nå veldig viktig, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA.

Denne smittevernveilederen er den første bransjestandarden i rekken. Veilederen er godkjent av Kirkerådet, Bispemøtet, KA og Norges kirkevergelag, og har blitt gjennomgått av Barne- og familiedepartementet. Den vil kunne bli justert i tråd med nye utfordringer eller endrede smittvernsbestemmelser. KA leder arbeidet med å få på plass smittevernveiledere for arbeidet med barn og unge, diakoni og kirkemusikk.

Hovedpunkter fra smittevernveilederen:
  • Maks 50 personer tilstede
  • Minst 1 meter avstand mellom hver person
  • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
  • Rutiner for håndhygiene og renhold
  • Minst mulig berøring og bruk av felles utstyr
LES OGSÅ:
Kongsberg: Kommunens munnbindpåbud oppheves

Smittevernveilederen kan lastes ned her.