Nykommeren Onrail har sin aller første avgang med godstog fra Oslo til Åndalsnes søndag 25. april. Det ferske godsselskapet har jobbet tett med Bane NOR for å etablere seg, og fyller et stort behov i Romsdalen for å få gods fra vei og over til jernbane.

Det er de to lokførerne Henning Aandal og Per Ivar Berntsen som er gründerne bak Onrail.

Bakgrunn og kompetanse

– På bilturer opp og ned Gudbrandsdalen har vi passert betydelig med trailere på veien. Som lokførere har vi tenkt at vi både har nettverket, bakgrunnen og kompetansen som skal til for å få mer gods over på jernbanen.

Da fjellet Veslemannen i Romsdalen raste høsten 2019 og Raumabanen igjen kunne åpne for ordinær togtrafikk satte vi i gang og etablerte Onrail, forteller styreleder Henning Aandal.

Motivasjonen? Å bidra til en mer miljøvennlig godstransport på en strekning hvor det ikke har gått godstog siden 2018. Og å spare veiene i Romsdalen og Gudbrandsdalen for 10 000 trailere i året.  Men, hvordan skal de lykkes?

Alle er utdannet lokførere

– Vi er et lite godsselskap og gjør noen ting litt annerledes. Vi holder oss med en tynnere administrasjon, alle i administrasjonen er utdannet lokførere og har mye kunnskap om jernbanen. Og, vi tilbyr avganger som næringslivet trenger, forteller Aandal.

LES OGSÅ:
Togene mellom Kongsberg og Eidsvoll går igjen som normalt

Møter kundenes behov

Selskapet opplever at de blir heiet fram og ønsket velkommen av bransjen.

– Samarbeider godt med Bane NOR

– Bransjen har et oppriktig ønske om at vi skal komme oss på sporet. Vi har samarbeidet godt med Bane NOR, som vil at det skal være like vilkår også for en nykommer. Nå ser vi fram til å frakte blant annet mat og pakker t/r Møre og Romsdal, sier Aandal.

Post Nord, ASKO, Freja, Yara, Greencarrier, Eimskip, Bama, Nor-log Thermo, Bring og Posten kommer til å bruke godstoget.

– Det er næringslivet vi er til for. Vi har snakket med næringslivet på forhånd for å høre hvilke behov de har og oppfylt deres ønske om kveldstog begge veier fem ganger i uka, sier Aandal.

Tett og godt samarbeid

– Vi ønsker Onrail hjertelig velkommen til jernbanefamilien. Det er en stor begivenhet at et nytt godsselskap blir lansert og vi er veldig glade for at det igjen går godstrafikk på Raumabanen, forteller leder for marked- og kundeutvikling av godstrafikk i Bane NOR, Eirik Fure.

LES OGSÅ:
Togstrekningen Gulskogen - Kongsberg stengt frem til mandag morgen
På søndag 25. april har dette lokomotivet sin første avgang med gods fra Oslo til Åndalsnes.
Foto: ONRAIL

– Mye måtte på plass

Mye må på plass for at et nytt selskap skal kunne kjøre på det norske jernbanenettet.
Som forvalter av infrastrukturen i Norge har Bane NOR en viktig oppgave med å legge til rette for mer gods på bane, og har samarbeidet tett med Onrail siden selskapet etablerte seg. Blant annet om puslespillet med å finne rutetider som passer, hjelpe til med å søke om å bli terminaloperatør og å få på plass en avtale om sportilgang.

Fra Alnabru til Åndalsnes

Bane NOR har også koordinert med de andre godsoperatørene på terminalene i Alnabru og Åndalsnes for å gjøre plass til togene og til lasting og lossing.

Statens jernbanetilsyn sin rolle er å gi nødvendig lisens og sikkerhetssertifikat slik at Onrail kan kjøre tog.

Kjører 75 % elektrisk

På terminalene på Alnabru og Åndalsnes er store trucker, såkalte «reachstackere» klare for å laste og losse vognene med kontainere og semitraller. Hvert tog skal kjøre med tolv kombivogner. Hver vogn måler 30 meter og kan romme fire kontainere eller to semitraller. Godstoget kjører 75 % elektrisk. Raumabanen er ikke elektrifisert, slik at Onrail bytter lokomotiv på Dombås. Rc4 og TMe skal benyttes som lokomotiver.

LES OGSÅ:
Bussen mellom Notodden og Oslo innstilles fra mandag
Onrail på plass på godsterminalen i Åndalsnes i dag, med stortruck klar for å laste og losse gods når første tog ankommer natt til mandag.
Foto: LEIF OLESTAD

 

ONRAIL AS

Stiftet 15.mai 2003, et norsk jernbaneselskap etablert av siviløkonom Henning Aandal, tidligere lokfører i NSB.

Selskapet ble startet i 2003 med hovedkontor og base på Åndalsnes godsterminal i Åndalsnes, men med adresse i Oslo fram til 2020.

Selskapet har tillatelse til å frakte gods på det norske jernbanenettet på strekningen mellom Alnabru og Åndalsnes.

Onrail AS skal etter planen begynne å kjøre fem ganger i uken fra april 2021.

Selskapet har leaset tre lokomotiver, to diesel og et elektrisk, og skal ha et reservelokomotiv stasjonert på Åndalsnes.

Kilde: Wikipedia

2021-04046