Statsminister Erna Solberg sa på NRK Dagsrevyen klokken 19.00 i kveld, at regjeringen hadde fått melding om det første dødsfallet i Norge på grunn av covid-19, bedre kjent som koronaviruset.

«Torsdag 12. mars døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom som var innlagt ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde,» skriver sykehuset på Twitter.

– Forsvaret er parat til å hjelpe

Forsvaret meldte på Twitter nå i ettermiddag at forsvaret er parat til å hjelpe. Det skriver videre at skulle sivilsamfunnet få behov for ekstra hjelp i forbindelse med koronautbruddet, står Forsvaret klar til å bistå. En melding som også er lagt ut på Forsvaret.no.

Helsedirektoratet og Forsvaret har jobbet tett sammen i mange år. Siden 2011 har en egen avtale sikret et effektivt samarbeid og gjensidig støtte om det skulle bli nødvendig, står videre å lese.

Helsedirektoratet og Forsvaret har jobbet tett sammen i mange år. Her under et HV-oppdrag i 2014, hvor bistanden gikk den andre veien – fra Ullevål sykehus til Heimevernet.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Har allerede støttet Drammen sykehus

Til nå har Forsvarets sanitet støttet Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage – et sted der helsepersonell prioriterer pasienter og videre behandling ut fra pasientenes medisinske tilstand.

LES OGSÅ:
Hokksund: Forsvarets minnemynt til fem UNIFIL-veteraner

Og Forsvaret kan bidra med mer:

– Vi kan bistå med karantene-infrastruktur, både i garnisonene våre, men også ved å etablere egne forlegningsplasser med våre basesett, sier generalløytnant Rune Jakobsen, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Forsvaret kan også ta i bruk avtaler med sivile leverandører som på kort tid kan bygge større leirer for karantene og behandling. Og vi kan etablere lette feltsykehus og legekontor.

Kan stille helikopter og fly til evakuering

– Vi har også mulighet for helikopterevakuering og lufttransport med C-130 Hercules, for eksempel transport av hjertepasienter (såkalt «medevac», red.anm.), sier generalløytnant Jakobsen.

Forsvaret kan bidra med mange typer materiell i en krisesituasjon. Her illustrert med forskjellige typer ambulanser.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Forsvarets personell har også god kompetanse innen organisering, logistikkplanlegging vakthold, og Forsvaret kan bistå med dette om vi blir bedt om det.

– Det er dette vi nå må være forberedt på, og det er derfor vi har avsluttet øvelse Cold Response, sier Jakobsen.

Avtalen mellom Helsedirektoratet og Forsvaret finner du her…

For mer informasjon om koronaviruset, gå inn på Folkehelseinstituttets temasider…

LES OGSÅ:
Heimevernet arrangerer "uniform på jobben-dagen" 4. desember