Under et besøk i distriktet sist mandag, gjorde samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) det klart at de to planlagte bomstasjonene ved Teigenundergangen og i Saggrenda har blitt tatt opp til ny vurdering – etter flere innsigelser fra både beboere og kommunen.

Ikke bomstasjon ved Teigenundergangen

Utfallet av denne vurderingen er blant annet at den planlagte bomstasjonen ved Teigeundergangen på Grosvoldveien mellom Fiskum og Skollenborg er skrinlagt inntil videre.

Den planlagte bomstasjonen på Grosvoldveien ved Teigenundergangen er lagt på is inntil videre.
Vertikalfoto: GOOGLE EARTH

Ny vurdering i 2020

Det betyr imidlertid ikke at saken er endelig avgjort, siden det i brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet, gis åpning for at etableringen likevel kan bli iverksatt hvis trafikklekkasjen til Grosvoldveien blir for stor. Denne vurderingen er det imidlertid Statens vegvesen som skal foreta i løpet av høsten 2020.

Samferdselsminister Jon Georg Dale orienterer om bomstasjoner ved Kobbervoll bru, like ved anleggsområdet til veiprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda.
Foto: STATENS VEGVESEN

Bomstasjon på Grosvoldveien kan komme

Det er derfor ingen grunn til å glede seg alt for tidlig, for blir trafikkøkningen for stor over Fiskumsletta og Grosvoldveien, er nok muligheten likevel til stede for at det kommer en bom ved Teigenundergangen.

LES OGSÅ:
På besøk hos Kongsberg Krimfestival og Øystein Wiik

En mulig trafikkøkning vil trolig avhenge av hvor mye bomavgiften vil stige fra det som opprinnelig var lagt til grunn for Vegvesenets beregninger i 2014. Nemlig 33 kroner for lette kjøretøy på inntil 3,5 tonn, og 99 kroner for kjøretøy som er tyngre enn dette.

Ikke bom mellom Meheia og Kongsberg

Også beboerne på Meheia ble til sist hørt, da de uttrykte bekymring over at de måtte betale bompenger hver gang de skulle kjøre mot Kongsberg. Blant annet for å handle på butikken eller kjøre unger til skolen.

Den allerede etablerte bomstasjonen ved Kobbervoll bru i Saggrenda vil bli tatt i bruk kun som en midlertidig løsning, inntil ny bomstasjon blir etablert på fylkesgrensen mot Telemark.
Vertikalfoto: GOOGLE EARTH

Bomstasjonen flyttes til fylkesgrensen

Den opprinnelige bomstasjonen ved Kobbervoll bru i Saggrenda blir derfor flyttet hele 8 km vestover mot fylkesgrensen til Telemark, slik at beboere på Meheia skal kunne bevege seg fritt innen egen kommune.

Bomstasjonen i Saggrenda i bruk inntil videre

Statens vegvesens opprinnelige situasjonskart for bomplasseringer, på- og omkring E134, av 10. november 2016.

Siden bomstasjonen ved Saggrenda allerede er etablert, vil det likevel ta noe tid før ny bomstasjon ved fylkesgrensen kommer på plass og innkrevingen flyttes dit, står det å lese i brevet.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
To gutter anholdt mistenkt for tagging på flere tog

– Et brev som avslutter med en anmodning om at Buskerud fylkeskommune ikke legger hindringer i veien for at bomstasjonen blir flyttet, men godtar endringene.