Bane Nor bruker påsken til vedlikeholdsarbeider i Lieråsen tunnel, og banen vil derfor være stengt for togtrafikk mellom Drammen og Asker i hele perioden.

Den fullstendige rehabiliteringen av den 10,7 km lange tunnelen fortsetter også i år med stopp i trafikken i påsken og til sommeren. Etter planen er arbeidet ferdig i 2021.

Lieråsen tunnel vil være stengt for togtrafikk grunnet rehabiliteringsarbeider fra 13. til 22. april.
Arkivfoto: JERNBANEDIREKTORATET

13. april til 22. april

I første omgang vil det bli transport med buss for tog mellom Drammen og Asker fra lørdag morgen 13. april kl. 04.10 til natt til mandag 22. april kl. 02.00.

18 april til 22. april

Også på strekningen Drammen-Holmestrand og Drammen-Mjøndalen vil det pågå vedlikeholdsarbeider, og det vil finne sted fra torsdag 18. april kl. 02.00 til søndag 22. april kl. 02.00.

22. juni til 5. august

Også i sommer vil det – som tidligere – bli utført rehabiliteringsarbeider i Lieråsen tunnel, slik at det også i perioden 22. juni til 5. august vil være buss for tog på strekningen.

Lieråsen tunnel og Skøyen st.

Hovedarbeidet i år vil være rehabilitering av betongelementer, fjerning av fem forsagere (eksplosiver fra byggingen som ikke har gått av), profilutvidelse mot Asker, samt montering av kjøreport og dører i tverrslaget. Det skal også bores og boltes for nye åk til kontaktledningen. Det tas også et tak på Skøyen stasjon, hvor det er lagt et løp for å fornye og forenkle sporgeometrien. Jobben starter allerede i sommer og skal bidra til færre feil og forsinkelser.

LES OGSÅ:
Drammen:
Melding om bilbrann i Betzy Kjelsbergs vei - brannen trolig påsatt

Flere busser enn før

Trafikkavviklingen under årets sommerarbeid innebærer behov for flere busser enn tidligere år. Derfor har Bane Nor sammen med NSB, Statens Vegvesen, Ruter og Flytoget samarbeidet for å finne gode løsninger for avvikling av trafikken.

I de tilfeller der strekningen Asker-Drammen er berørt, vil driftsforstyrrelser og alternativ transport gjelde både NSB/VY og Flytoget.