Fra og med torsdag og frem til mandag morgen vil det være stengt for togtrafikk på strekningene Asker – Mjøndalen og Asker – Sande.

I stedet blir det fire dager med buss for tog på de aktuelle strekningene.

Perioden det vil være full togstans vil bli mellom torsdag 26. mai kl. 05.26 og mandag 30. mai kl. 02.00.

Vedlikehold og dobbeltspor

Den togfrie perioden forteller Bane Nor at de vil benytte til forebyggende vedlikeholdsarbeid i Lieråstunnelen og til å bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen.

I tillegg til dette arbeides det med å få til et funksjonelt dobbeltspor fra Drammen til Gulskogen, og omfattende arbeider på Drammen stasjon

Det er tre jernbaneselskap som blir påvirket av togstans i denne perioden. Disse er: Flytoget, Go-Ahead og Vy.

Skamarken rives

Bane Nor forteller videre at frem til sommeren vil bybrua over elva bli revet, mens den delen som strekker seg over jernbanesporene blir revet i juli. I samme periode bygger Bane Nor anlegg for midlertidig hensetting av togmateriell i Nybyen.

LES OGSÅ:
Quality Hotel River Station åpnet i Drammen
HOVEDBILDET: Skamarken, som i dag benyttes til togparkering, vil bli revet til sommeren og bli erstattet av en midlertidig togparkering i Nybyen.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Togparkering i Nybyen

Togene som står parkert på Skamarken og Drammen stasjon om natten, skal stå på den nye midlertidige togparkeringen i Nybyen når vi river bybrua og bygger om stasjonen.

Drammen stasjon vil også være stengt i 3 – 4 uker sommeren 2022.

EP2022-05032