Når Bane Nor iverksetter togstopp for vedlikehold gjelder det å benytte tiden effektivt på- og ved banestrekningen – så lenge person- og godstog glimrer ved sitt fravær.

Som sagt, så gjort: Sist helg ble all persontogtrafikk mellom Drammen og Kongsberg erstatte av «buss for tog» mens Norsk Jernbanedrift gjorde perrongen på Mjøndalen stasjon bredere i 158 av perrongens 220 meter, i tillegg til hardt tiltrengt vedlikeholdsarbeid på Gulskogen.

Sprengning ved Kilen

Samtidig ble E134 stengt mellom Mjøndalen og Hokksund i forbindelse med veiutvidelse ved Kilen på Steinberg. Her pågikk det sprengningsarbeider så nær jernbanesporet at arbeides har blitt utsatt, i påvente av at Bane Nor skulle stenge strekningen for togtrafikk.

Salve to ble satt lørdag kl 13.oo for å fjerne 3 700 kubikkmeter fjell som hindret en veiutvidelse med midtdeler mellom Steinberg og Hokksund.
Foto: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN

Stor døgntrafikk på strekningen

Planen for E134 var opprinnelig at veien skulle stenges mellom fredag kl 20.00 og kl 06.00 mandag morgen. For å gjøre nødvendige forberedelser til veiutvidelsen, og påfølgende montering av midtdeler for å øke trafikksikkerheten på strekningen som har en ÅDT på hele 19 000 biler. ÅDT er definert som årsdøgntrafikk, eller gjennomsnittlig døgntrafikk per år i begge retninger på den aktuelle strekningen.

LES OGSÅ:
STEINBERG:
Østeuropeisk semitrailer med betongbil på planet fikk kjøreforbud av politiet

E134 åpnet 13 timer før fristen

Allerede 13 timer før fristen som var mandag kl 06.00, kunne imidlertid Statens vegvesen melde at de om lag 3 700 kubikkmeter fjell som skulle sprenges bort, og alle trær som skulle fjernes langs veien var fjernet. veien kunne derfor åpnes igjen allerede ved 17-tiden på søndag.

Trefelling langs E134 ble også utført mens E134 var stengt i helgen.
Foto: KJELL WOLD / STATENS VEGVESEN

– Alt har gått etter planen, men jobben ble gjort raskere og mer effektivt enn beregnet slik at vi ble ferdige søndag ettermiddag, forteller byggleder Aud Solberg til Vegvesen.no.

Godstog ventet på grønt lys

Natt til mandag, kl 01.50 gikk deretter melding til togledelsen fra anleggsleder på Mjøndalen stasjon, om at arbeidet med perrongen var utført, slik at godstog som ventet på grønt lys på Kongsberg og Gulskogen kunne sette i marsj, og buss for tog deretter kunne erstattes av ordinær togtrafikk.

Bil påkjørt av «buss for tog» på Darbu stasjon

En bileier som ventet på sine på Darbu stasjon, var dessverre en av de som merket mer til den pågående busstrafikken via stasjonen enn de fleste.

LES OGSÅ:
DRAMMEN:
Brann i lastebil på E134 på Mjøndalen-siden av Strømsåstunnelen - oppdatert

På lørdag greide nemlig en av de oppsatte bussene å kjøre helt inn på parkeringsplassen som ligger ovenfor snuplassen ved bussholdeplassen. Med det resultatet at bussen mer eller mindre «moste» bilen som sto parkert langs fortauskanten med bussens bakpart – da denne skulle svinge rundt på plassen som kun er beregnet for personbiler.

Det var imidlertid så mange tilskuere til hendelsen, at skadeoppgjøret neppe blir et stort problem. Hendelsen kunne imidlertid trolig vært unngått ved bedre informasjon til bussjåførene som trafikkerte strekningen.