Ved trippelvarsling – der alle tre nødetater varsles samtidig ved en hendelse – er politiet først på stedet i færre enn to av ti tilfeller i Sør-Øst politidistrikt. Det viser tall Politiforum har innhentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Statistikken viser også med all mulig tydelighet at disse tallene har blitt mindre fordelaktige både for politi og helsevesen, mens brannvesenet har vist en klar økning siden 2016, som undersøkelsen har hatt som utgangspunkt.

Brannvesenet stadig oftere først på stedet

For mens politiet i vårt distrikt var først på stedet i 20% av tilfellene for to år siden, har tallet nå sunket til 15,9%. Også helsevesenet har hatt en nedgang ved at de var først på skadestedet i 27% av tilfellene for to år siden, mot 24,3% i 2018. I denne sammenligningen har brannvesenet i Sør-Øst politidistrikt, som dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Jevnaker i Oppland, hatt en markant økning, ved at de var først på stedet i 50,2% av tilfellene i 2016 – mot hele 56,9% av tilfellene nå to år senere.

LES OGSÅ:
Hokksund: Låve i Skotselvveien brant ned til grunnen

I undersøkelsen som Politiforum har foretatt er alle rene brannoppdrag trukket ut i samråd med DSB. På den måten skal undersøkelsen gjenspeile en virkelighet som er lik for alle tre nødetater, siden det heller ikke kreves trippelvarsling i alle slike tilfeller.

Samlokalisering fra Drammen til Tønsberg

Verd å nevne her er at i hele den perioden som omhandles i undersøkelsen har nødetatene vært samlokalisert, først i politihuset i Drammen, og siden i Tønsberg. Etter sammenslåingen der Søndre Buskerud politidistrikt, som da hadde hovedsete i Drammen, inngikk i Sør-Øst politidistrikt, med hovedsete i Tønsberg.

Oversikten for 2018 viser forøvrig at av de tre nødetatene ligger politiet i vårt distrikt 0,6 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, mens helsevesenet ligger 2,7 prosentpoeng under. Her er brannvesenet i vårt distrikt den klart tonengivende blant nødetatene ved at de i hele 56,9% av tilfellene i 2018 var først på stedet. Her er landsgjennomsnittet på 54,8.

Brannvesenet først seks av ti ganger

Omregnet i hele tall innebærer dette for eksempel at brannvesenet i hele seks av ti tilfeller var først på stedet når alle nødetatene i Sør-Øst politidistrikt ble varslet samtidig. De resterende fire fordeler seg stort sett likt mellom politi og helsevesen.

LES OGSÅ:
VESTFOSSEN:
Dramatisk brannmelding var brann i en stikkontakt
Grafikk: POLITIFORUM

Store avstander

I undersøkelsen som er gjengitt i Politiforum, forteller lokallagsleder i Politiets Fellesforbundet i Finnmark, Bjørn Tharaldsen om situasjonen slik den er i hans distrikt hvor brannvesenet var på plass først i hele 60,2% av tilfellene, og politiets tilstedeværelse som første instans har sunket fra 19,2% i 2016 til 12,2% nå to år senere. Dette utgjør forøvrig det største spriket mellom politi og brannvesen i samtlige av landets tolv politidistrikt.

– Ja, og det knytter jeg til beredskapsvakta, og sentrale føringer som gjør at terskelen for å rykke ut, har blitt høyere enn tidligere, sier han, og fortsetter:

– Mye kan skyldes at dette skjer på den tiden av døgnet når politiet ikke har aktiv tjeneste. Stort sett hele distriktet driftes jo på beredskapsvakt på kveld og natt på hverdagene. Vi har veldig mye beredskapsvakt. Det betyr at man bruker litt tid før man er klar til å rykke ut. Tharaldsen påpeker at det også er store avstander i Finnmark.

LES OGSÅ:
STEINBERG:
Brann i garasje i Haftornveien

Tallene i Politiforums artikkel, som det er gjengitt utdrag av her, er hentet fra de 39.181 oppdragene i perioden hvor de lokale brannvesenene selv har rapportert inn hvilken nødetat som var først på stedet.

FAKTARUTE

Slik ble undersøkelsen gjennomført:

  • Det kom inn over 105.000 hendelser til 110-sentralen fra 1. januar 2016 til 1. november 2018.
  • Cirka 22.000 av disse er rene brannoppdrag, og ble derfor tatt ut av statistikken i samråd med DSB.
  • Etter at 110-sentralen har iverksatt trippelvarsling, er det de lokale brannvesenene som selv rapporterer inn hvilken nødetat som var først på stedet.
  • Dette ble gjort i 39.181 av oppdragene. Det er disse oppdragene som danner grunnlaget for Politiforums statistikk som er gjengitt i utdrag her.