Med god avstand til de øvrige delene av gjenvinningsstasjonen, var det heldigvis ingen umiddelbar fare for spredning, da melding om brann på Mile kom inn til brannvesenet litt før halv ti fredag kveld.

Brann i hageavfall

Politiet meldte kort etter på Twitter at det brant godt i store mengder hageavfall og at røyken hadde retning mot Hokksund.

Ingen evakuering

Politiet kunne videre bekrefte at det ikke var noen umiddelbar fare for spredning mot skogen i retning Blomsterlia, og kunne også berolige folk i området om at det ikke var aktuelt med evakuering.

For å sikre seg mot at spredning likevel kunne skje etter hvert som brannen utviklet seg, valgte brannvesenet – som ankom med store ressurser – å legge ut slanger rundt og på oversiden av brannstedet mot skogen, i tillegg til de slangene som var lagt ut direkte fra tankbilene.

For å sikre seg mot spredning mot skogen, ble det også lagt ut slanger mot den siden av brannstedet som vendte mot skogen.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Tankbiler i skytteltrafikk

Tankbiler fra Drammen og Hokksund kjørte etter hvert i skytteltrafikk, slik at mannskapene hadde det de trengte til å dynke brannstedet som hovedsakelig besto av busker, kvist og annet hageavfall.

LES OGSÅ:
Norske avfallsanlegg er ikke brannsikre
Brannvesenet ankom med store ressurser, deriblant flere tankbiler, for å få kontroll på brannstedet raskt.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Bedt om å lukke vinduer

Politiet gikk etter hvert ut med en anmodning til beboere i området om å lukke vinduer.

Ettersom brannstedet besto av en stor haug med brennbart materiale, ble etter hvert også en hjullaster tatt i bruk for å spre massene, slik at det skulle være lettere for brannmannskapene å komme til med vann.

Bistand fra hjullaster

Det så da også dramatisk ut til tider, når hjullasteren kjørte frem og tilbake med synlig røyk og flammer fra skuffen, samtidig som brannfolkene sto klare med vannslangene for å dynke det brennbare materialet som ble fjernet fra haugen.

Det kunne til tider se dramatisk ut da en hjullaster ble tatt i bruk for å forflytte brennende materiale.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Kjente røyklukt i Vestfossen

Så sent som en halv time før midnatt kunne beboere i Vestfossen melde at de fortsatt kunne kjenne lukten av brann, og at røyk var godt synlig også fra Røkeberghøgda mot Vestfossen, som har direkte sikt mot Mjøndalen.

HOVEDBILDET: Store ressurser var på plass bare kort tid etter at meldingen kom om brann på Mile gjenvinningsstasjon.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Men ved midnattstider var det åpenbart at det nå bare gjensto etterslukking og nødvendig tilsyn en stund fremover, for å sikre at ikke brannen blusset opp igjen.

LES OGSÅ:
Veddet på seier til Godset - måtte gå fra Skoger til Mjøndalen

EP2022-08003