Fra nå av kan bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring bli en dyrekjøpt erfaring – i beste fall i penger, i verste fall i liv. Satsene er nemlig økt slik at det nå vil koste deg 5 000 kroner og tre prikker hvis du blir tatt.

– Ønsker å forebygge

– Det er viktig at politiet har sanksjonstiltak som både virker forebyggende og får konsekvenser for de som bryter loven. Dette er en kraftig økning som jeg håper får folk til å tenke seg om. Det er ikke akseptabelt å bruke mobiltelefon når en kjører bil, og derfor får du nå svi dersom du gjør det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

5 000 kroner og tre prikker

Før årsskiftet var bota på 1 700 kroner i tillegg til to prikker ved bruk av mobil under kjøring, men nå er den altså på 5 000 kroner i tillegg til tre prikker.

Forskriften om førers bruk av mobiltelefon under kjøring kan du lese her.

– Siden dette åpenbart ikke har hatt den ønskede effekt, har samferdselsdepartementet valgt å ty til sterkere midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i det satser og prikkbelastningen nå økes.

Også når du står stille i trafikken

I en nylig avsagt dom i Høyesterett er det nå klart at om du står stille i et lyskryss og venter på grønt lys eller hvis du står i kø, er også det å betrakte som «under kjøring» – selv om bilen står stille. Det igjen betyr at du heller ikke da vil slippe unna et forenklet forelegg på 5 000 kroner og tre prikker.

LES OGSÅ:
Fortsatt mange råkjørere på Verpsletta

Høyesteretts dom kan du lese her.

I tillegg til at bøtesatsene for bruk av håndholdt mobiltelefon er økt, har også øvrige satser for forenklet forelegg i trafikksaker økt fra og med 1. januar 2021.

Dette begrunner samferdselsministeren med at satsene ikke har blitt økt siden 2018, og de nye satsene har derfor blitt økt i takt med konsumprisindeksen fra den gang.

– Skal være avskrekkende

– Bøter skal være avskrekkende. Da må vi sørge for at de holder et nivå som er i takt med prisutviklingen, sider samferdselsministeren.

Hele forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker med bøtesatser kan du lese her.

Dette er de nye bøtesatsene som er gjeldende fra 1. januar i år:

Skiltet 60-sone eller lavere og fartsoverskridelsen er:

  Ny sats Gammel sats
til og med 5 km/t 850 800
til og med 10 km/t 2.250 2.100
til og med 15 km/t 4.050 3.800
til og med 20 km/t 5.850 5.500
til og med 25 km/t 9.050 8.500
LES OGSÅ:
HOKKSUND:
Tretten bilførere fikk forenklet forelegg for mobilbruk i sentrum

Hastigheter over dette fører normalt til førerkortbeslag.

 

Skiltet 70-sone eller høyere og fartsoverskridelsen er:

  Ny sats Gammel sats
til og med 5 km/t 850 800
til og med 10 km/t 2 250 2 100
til og med 15 km/t 3 600 3 400
til og med 20 km/t 5 000 4 700
til og med 25 km/t 6 800 6 400
til og med 30 km/t 9 050 8 500
til og med 35 km/t 10 850 10 200

*hastigheter over dette fører normalt til førerkortbeslag.

 

Skiltet 90-sone eller høyere på motorvei og fartsovertredelsen er:

  Ny sats Gammel sats
36 km/t til og med 40 km/t 11.300 10.650

Hastigheter over dette fører normalt til førerkortbeslag.

 

Her er en oversikt over en del andre bøtesatser som har blitt økt:

 • Kjøring mot rødt lys: 7 250,-
 • Kjøring med for kort avstand til forankjørende: 7 250,-
 • Kjøring i strid med skilting: 5.850
 • Kjøring over sperrelinje, fortau, sykkelfelt etc.: 4 450,-
 • Ulovlig forbikjøring: 7 250,-
 • Kjøring uten og/eller med feil bruk av lys: 2 750,-
 • Kjøre uten tilstrekkelig utsyn: 2 750,-
 • Ha flere personer i bilen enn lovlig: 2 750,-
 • Manglende kjennemerker: 2 750,-
 • Kjøring i terrenget og på vei som ikke er åpen for alminnelig ferdsel: 2 750,-
 • Trimming av moped: 5 500,-
 • Kjøre bil under 3,5 tonn der parkbrems ikke fungerer: 2 750,-
 • Kjøre bil over 3,5 tonn der parkbrems ikke fungerer: 5 600,-
 • Kjøretøy på motorvei som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t på motorvei eller motortrafikkvei: 1 800,-
 • Bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring: 5 000,-
 • Unnlate å sikre passasjerer under 15 år: 2 450,-
LES OGSÅ:
Solbergelva: Hele 15 bilførere tatt i fartskontroll

 

Merk: Tåkelys og nærlys sammen er fremdeles ikke tillatt

Når du kjører på vintermørke veier, så legg gjerne merke til at om du kjører med for eksempel nærlys sammen med tåke-/grøftelys risikerer du nå en bot på hele 2 750 kroner med de nye satsene.

– I tillegg kan det være lurt å skrap is av rutene

Vær oppmerksom på at den samme satsen på 2 750 kroner gjelder, om du for eksempel ikke skraper is av rutene skikkelig før du kjører. I de mest graverende tilfellene er det midlertid fare for at førerkortet ryker i stedet.

2020-12043