Postens bankavtale med DNB som utløper 31.12.2019 har vært til ordinær reforhandling. Gjennom ett år har partene jobbet for å finne en ny løsning. DNB har ønsket å få med resten av det norske bankfellesskapet på Post i Butikk-løsningen uten at dette har ført frem. I mangel av en felles bank-løsning har DNB derfor valgt å la avtalen med Posten utløpe.

Samarbeider om overgangsløsning

Helt siden 1950 har Posten hatt banktjenester gjennom sitt ekspedisjonsnett. Dagens avtale med DNB ble inngått i 2013.

– Vi synes det er synd at det ikke har vært mulig å få til en ny avtale om banktjenester i postnettet. Våre kunder har i alle år utført en rekke banktjenester i Postens unike og landsdekkende nettverk av postkontor og Post i Butikk. Vi vil sammen med DNB jobbe for å finne gode overgangsløsninger, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

DNB og Posten er opptatt av at det skal være tilstrekkelig med tid til å hjelpe både kunder og ansatte over på den nye løsningen når den er klar. DNB og Posten tar sikte på at endelig avslutning av avtalen vil skje i løpet av 2020.

LES OGSÅ:
Den største messen siden gjenåpningen av Norge starter onsdag 20. oktober

Banktjenester i landpostnettet

Posten har i dag plikt til å tilby grunnleggende banktjenester gjennom landposttjenesten. DNB har også sagt opp denne avtalen.

– Vi tar denne forpliktelsen svært alvorlig og vil i samarbeid med myndighetene jobbe for å finne en videre løsning for banktjenester gjennom landpostnettet, sier Eckhoff.

Her finner du Post i butikk i Nedre- og Øvre Eiker:

(Postens oversikt av 01.02.2016)
Krokstadelva Post i Butikk – Kiwi Krokstadelva
Mjøndalen Post i Butikk – Coop Prix Mjøndalen
Solbergelva Post i Butikk – Kiwi Solbergelva
Stenseth Post i Butikk – Kiwi Stenseth
Darbu Post i Butikk – Joker Darbu
Hokksund Post i Butikk – Coop Prix Hokksund sentrum
Skotselv Post i Butikk – Bunnpris Skotselv
Vestfossen Post i Butikk – Coop Prix Vestfossen

 

FAKTABOKS

I 1950 ble Norges Postsparebank etablert som Postverkets system for kontobasert betalingsformidling

I 1999 ble Postbanken fusjonert med DnB ASA. Samtidig ble det inngått samarbeidsavtale med Posten Norge. Posten har senere inngått nye avtaler med DNB etter konkurranseutsetting av tilbudet i 2005 og senest i 2013 (dagens avtale).

I 2002 vedtok Stortinget en lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett

LES OGSÅ:
Murverksprisen 2020 til Reiulf Ramstad arkitekter og Mjøndalen Mur & Puss

Fra 2012 ble Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet – ved en lovendring.

I 2019 tilbyr Posten banktjenester gjennom 1450 landpostruter, 1314 Post i Butikk og 30 postkontor