Banktjenester gjennom Post i butikk forsvinner fra nyttår

Informasjonen er hentet fra en pressemelding fra Posten Norge av 26. april 2019.• publisert
• oppdatert
Illustrasjonsfoto: POSTEN NORGE
- annonse -

Postens bankavtale med DNB som utløper 31.12.2019 har vært til ordinær reforhandling. Gjennom ett år har partene jobbet for å finne en ny løsning. DNB har ønsket å få med resten av det norske bankfellesskapet på Post i Butikk-løsningen uten at dette har ført frem. I mangel av en felles bank-løsning har DNB derfor valgt å la avtalen med Posten utløpe.

Samarbeider om overgangsløsning

Helt siden 1950 har Posten hatt banktjenester gjennom sitt ekspedisjonsnett. Dagens avtale med DNB ble inngått i 2013.

– Vi synes det er synd at det ikke har vært mulig å få til en ny avtale om banktjenester i postnettet. Våre kunder har i alle år utført en rekke banktjenester i Postens unike og landsdekkende nettverk av postkontor og Post i Butikk. Vi vil sammen med DNB jobbe for å finne gode overgangsløsninger, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

DNB og Posten er opptatt av at det skal være tilstrekkelig med tid til å hjelpe både kunder og ansatte over på den nye løsningen når den er klar. DNB og Posten tar sikte på at endelig avslutning av avtalen vil skje i løpet av 2020.

LES OGSÅ
Flere tusen hundeeiere vil ha egen hund på frimerke

Banktjenester i landpostnettet

Posten har i dag plikt til å tilby grunnleggende banktjenester gjennom landposttjenesten. DNB har også sagt opp denne avtalen.

– Vi tar denne forpliktelsen svært alvorlig og vil i samarbeid med myndighetene jobbe for å finne en videre løsning for banktjenester gjennom landpostnettet, sier Eckhoff.

Her finner du Post i butikk i Nedre- og Øvre Eiker:

(Postens oversikt av 01.02.2016)
Krokstadelva Post i Butikk – Kiwi Krokstadelva
Mjøndalen Post i Butikk – Coop Prix Mjøndalen
Solbergelva Post i Butikk – Kiwi Solbergelva
Stenseth Post i Butikk – Kiwi Stenseth
Darbu Post i Butikk – Joker Darbu
Hokksund Post i Butikk – Coop Prix Hokksund sentrum
Skotselv Post i Butikk – Bunnpris Skotselv
Vestfossen Post i Butikk – Coop Prix Vestfossen

 

FAKTABOKS

I 1950 ble Norges Postsparebank etablert som Postverkets system for kontobasert betalingsformidling

I 1999 ble Postbanken fusjonert med DnB ASA. Samtidig ble det inngått samarbeidsavtale med Posten Norge. Posten har senere inngått nye avtaler med DNB etter konkurranseutsetting av tilbudet i 2005 og senest i 2013 (dagens avtale).

I 2002 vedtok Stortinget en lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett

LES OGSÅ
Flere tusen hundeeiere vil ha egen hund på frimerke

Fra 2012 ble Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet – ved en lovendring.

I 2019 tilbyr Posten banktjenester gjennom 1450 landpostruter, 1314 Post i Butikk og 30 postkontor

- annonse -