Etter skjebnedagen til Kristelig Folkeparti sist fredag, hvor partiets leder Knut Arild Hareide tapte kampen om å gi partiet en dreining mot venstre, har vi hentet et knippe av lørdagens avisforsider.

Hvis du ønsker å gå i dybden med hva hver enkelt avis skriver om «dagen derpå», er trolig nærmeste aviskiosk rette stedet, men her er uansett noen smaksprøver:

Bergens Tidendes forside, lørdag 3. november 2018.
Vårt Lands forside, lørdag 3. november 2018.
Dagsavisens forside, lørdag 3. november 2018.
Aftenpostens forside, lørdag 3. november 2018.
Fædrelandsvennens forside, lørdag 3. november 2018. Her har avisa valgt en noe annerledes vinkling på saken enn andre aviser. Noe som trolig har sammenheng med at partiets nestleder, Kjell Ingolf Ropstad og avisa begge er hjemmehørende på Sørlandet, mens avtroppende partileder kommer fra Hordaland.