Atten partier stiller liste ved høstens fylkestingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at i forbindelse med høstens valg, så skal fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer gjennomføre valget som om grenseendringene allerede er gjennomført.

Fylkeshusets status som administrasjonssenter for Buskerud fylkeskommune vil være historie om et år, når fylkene Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen og danner Viken fylkeskommune.
Arkivfoto: B.E.NEBELL
Første april klokka tolv gikk fristen ut for å levere listeforslag til høstens fylkestingsvalg, og allerede første januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune.
Det er årsaken til at de politiske partiene i Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved dette valget stiller felles lister – hele atten i tallet.
Kart over kommunene i Viken fra 2020.
Grafikk: viken2020.no

Listeforslagene skal godkjennes

Fylkesvalgstyret skal undersøke om listeforslagene oppfyller valglovens krav. Eventuelle mangler vil bli forsøkt rettet gjennom forhandlinger med listeforslagenes tillitsvalgte.

Alle kandidatene må kontaktes

Alle kandidatene vil bli underrettet om at de er satt opp på et listeforslag, og om muligheten til å kreve fritak.

Det skal velges 87 kandidater til Viken fylkesting. Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 93 kandidater.

Sak om godkjenning av valglister behandles av fylkesvalgstyret 23. mai 2019.

FAKTABOKS
Mottatte listeforslag

•Valgliste for Høyre
•Valgliste fra Sosialistisk Venstreparti
•Valgliste fra Fremskrittspartiet
•Valgliste fra Senterpartiet
•Valgliste fra Alliansen
•Valgliste for Kristelig Folkeparti
•Valgliste Arbeiderpartiet
•Valgliste Rødt
•Valgliste Demokratene
•Valgliste Piratpartiet
•Valgliste Liberalistene
•Valgliste fra Venstre
•Valgliste fra Partiet De Kristne
•Valgliste fra Kystpartiet
•Valgliste fra Miljøpartiet De Grønne
•Valgliste fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger
•Valgliste fra Helsepartiet
•Valgliste fra Pensjonistpartiet

LES OGSÅ:
Viken vil etablere ett felles billettsystem for Viken og Oslo

Kilde: Buskerud fylkeskommune