Øvre Eiker kommune har ansatt Arve Hauklien Røren som ny tjenesteleder for idrett og aktivitet. Han kommer fra stilling som avdelingsleder anlegg, idrett og natur i Drammen kommune.

– Jeg gleder meg skikkelig til å starte opp i ny jobb i Øvre Eiker kommune, sier Arve. – Jeg skal bidra med mitt til at innbyggerne får knallgode idretts- og aktivitetstilbud!

Arve Røren er utdannet sivilingeniør fra USA, og har arbeidet i en årrekke i Lier og Drammen kommune. Han er 48 år, med fire barn, og driver gårdsbruk i Hokksund ved siden av jobben.

– God helse starter med bevegelse, sier Arve, som selv liker å prøve ut nye former for trening og fysisk aktivitet.

Et godt tilskudd til laget

– Det var mange godt kvalifiserte søkere til jobben, men Arve overbeviste oss med sin lange erfaring med å utvikle gode aktivitetsmodeller og samarbeidsformer med frivilligheten, sier Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef kultur og livskraft.

– I tillegg virker Arve som en lun og stødig type, med mye humor!

LES OGSÅ:
Trude Andresen slutter som kommunedirektør i Øvre Eiker

– Jeg har jobbet mye med å samarbeide med frivilligheten om å utvikle gode modeller som Aktive lokalsamfunn og Inkludering i idrettslag, og gleder meg til å ta med meg erfaringene mine til hjembygda, avslutter Arve Røren.

Arve Røren begynner i stillingen 1. juni.

2021-01065