Ansvarlig utgiver
Sesongåpning 2019 på Vestfossen kunstlaboratorium 6

Sesongåpning 2019 på Vestfossen kunstlaboratorium

(scroll down for english)
Velkommen til sesongåpning av årets tre utstillinger på Vestfossen Kunstlaboratorium!

KUBATANA – en utstilling med afrikanske samtidskunstnere
Frits Thaulow – Fra Aften i Audenarde til Sommeraften i Hokksund
Christer Glein – Natura morta

Åpning lørdag 4. mai kl 13.30, ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande
Kurator og flere deltagende kunstnere vil være tilstede på åpningen
Det er med stor entusiasme vi presenterer årets mangfoldige program bestående av tre ulike utstillinger. Programmet spenner vidt både med tanke på tematisk vinkling og kunstnernes kulturelle og geografiske tilhørighet.
KUBATANA – en utstilling med afrikanske samtidskunstnere
Kuratert av Kristin Hjellegjerde
Hovedbygningen
Utstillingen Kubatana er en av de mest omfattende presentasjonene av afrikansk samtidskunst hitil vist i Skandinavia, og samler verk av 33 kunstnere fra 18 afrikanske land. Utstillingen er kuratert av den London-baserte, norske galleristen Kristin Hjellegjerde, og viser arbeider av blant annet Aboudia (1983, Elfenbenskysten), Gonçalo Mabunda (1975, Mosambik), samt et kolossalt verk av Serge Attukwei Clottey (1985, Ghana), som skal prege fasaden til Vestfossen Kunstlaboratorium.
Deltagende kunstnere:
Serge Attukwei Clottey (Ghana) · Ibrahim Mahama (Ghana) · Sadikou Oukpedjo (Togo) · Leonce Raphael Agbodjelou (Benin) · Gerald Chukwuma (Nigeria) · Niyi Olagunju (Nigeria) · Eddy Kamuanga Ilunga (Den demokratiske republikken Kongo) · Pamela Phatsimo Sunstrum (Botswana) · Igshaan Adams (Sør-Afrika) · Lhola Amira (Sør-Afrika) · Gabrielle Goliath (Sør-Afrika) · Zanele Muholi (Sør-Afrika) · Cinga Samson (Sør-Afrika) · Takunda Regis Billiat (Zimbabwe) · Troy Makaza (Zimbabwe) · Wycliffe Mundopa (Zimbabwe) · Moffat Takadiwa (Zimbabwe) · Lizette Chirrime (Mosambik) · Gonçalo Mabunda (Mosambik) · Joël Andrianomearisoa (Madagaskar) · Cyrus Kabiru (Kenya) · Dawit Abebe (Etiopia) · Ephrem Solomon (Etiopia) · Ibrahim El-Salahi (Sudan) · Amina Agueznay (Marokko) · Younes Baba-Ali (Marokko) · Yassine Balbzioui (Marokko) · Khadidiatou Sow (Senegal) · Abdoulaye Konaté (Mali) · Amadou Sanogo (Mali) · Aboudia (Elfenbenskysten) · Armand Boua (Elfenbenskysten) · Sanlé Sory (Burkina Faso)
Frits Thaulow – Fra Aften i Audenarde til Sommeraften i Hokksund
Galleri Star
I Galleri Star viser vi i år en av 1800-tallets ledende, norske landskapsmalere, Frits Thaulow (1847–1906). Utstillingen presenterer naturalistiske landskapsmalerier utført i en moderat, franskinspirert realisme, med fokus på fargebruk og lys. I verkene skildres blant annet Akerselva i Oslo, norske vinterlandskap, fransk bondeidyll, samt et motiv med lokal tilhørighet i verket Sommeraften i Hokksund (1891). Thaulow var en av norsk kunstlivs første internasjonale stjerner, og er fremdeles blant våre mest kjente kunstnere.
Christer Glein – Natura morta
Utstillingshallen
Med et komplekst billedspråk og en avansert form markerte Christer Glein (f. 1984) seg tidlig på den norske kunstscenen, og har fått en svært god mottakelse også internasjonalt. Kunstneren kan sies å tilhøre en ny generasjon norske figurative malere, og har en stor interesse for maleriets historiefortellende egenskaper og balansen mellom det narrative og det formale. Utstillingen Natura morta viser malerier i store formater laget i perioden 2018–19, med motiver Glein har hentet fra kunsthistorien, blant annet figurer fra Picasso og de norske kunstnerne Bjarne Melgaard og Sverre Bjertnes.
Øvre Eiker Kulturskole bidrar også med eget prosjekt på åpningen.
Etterfest i Oslo på Ingensteds, Brenneriveien 9, kl 18.00
DJ Nefertiti
www.ingensteds.no
Gratis inngang på åpningsdagen!
Ordinære åpningstider: 5. Mai – 22. September, kl. 11 – 18, tirsdag – søndag.
(OBS! Stengt mandager og 17. Mai).
For spørsmål om prosjektene eller formidling send mail til post@vestfossen.com, eller ring 480 22 976. For bestilling i Café Cellulose, send mail til cafecellulose@gmail.com
Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL) er et senter for samtidskunst lokalisert i gamle Vestfos Cellulosefabrik i Øvre Eiker, Buskerud. Senteret ble opprettet av kunstneren Morten Viskum i 2003, og disponerer i dag 2500 kvadratmeter. Kunstsenteret viser internasjonal samtidskunst av høy kvalitet. Per i dag er utstillingsprogrammet sesongbasert og vi holder åpent fra mai til september hvert år. Hovedbygningen rommer sesongens hovedutstilling, som fyller fire etasjer. Galleri Star og Utstillingshallen viser to separate utstillinger og befinner seg i bygningsdelen som åpnet dørene i 2013. Her ligger også formidlingsrom, konferanserom og kontor.
///
Welcome to the opening of this season’s three exhibitions at Vestfossen Kunstlaboratorium!
Kubatana – an exhibition with contemporary African artists
Frits Thaulow – From Evening in Oudenaarde to Summer Evening in Hokksund
Christer Glein – Natura morta
Opening: Saturday May 4th, 13:30, by The Minister of Culture and Equality, Trine Skei Grande.
The curator and several of the participating artists will be present at the opening
Vestfossen Kunstlaboratorium is delighted to present this season’s main events, a varied programme with three very different exhibitions. This is a wide-ranging programme, as reflected both in the themes of the exhibitions and in the cultural and geographic roots of the selected artists.
KUBATANA – an exhibition with contemporary African artists
Curated by Kristin Hjellegjerde
Main Building
Kubatana is one of the largest presentations of contemporary African art yet seen in Scandinavia, bringing together 33 artists from 18 countries. The exhibition is curated by the London-based, Norwegian gallery owner, Kristin Hjellegjerde, and among the artists on show are Aboudia (1983, Ivory Coast), Gonçalo Mabunda (1975, Mozambique) and Serge Attukwei Clottey (1985, Ghana), whose massive installation will be mounted on the façade of Vestfossen Kunstlaboratorium.
Frits Thaulow: From Evening in Oudenaarde to Summer Evening in Hokksund
Galleri Star
In Galleri Star we are this season exhibiting selected works by Frits Thaulow (1847–1906), one of Norway’s foremost landscape painters of the nineteenth century. The exhibition presents naturalistic landscape paintings, all executed in Thaulow’s French-inspired moderate realism with a strong focus on colouration and lighting effects. The selected works depict motifs such as the Aker River in Oslo, winter landscapes in Norway, rural French idylls, as well as one motif with a local connection, the 1891 painting Sommeraften i Hokksund (Summer Evening in Hokksund). Frits Thaulow was among the first Norwegians to shine in the international artistic firmament, and is still today one of our most well-known artists.
Christer Glein – Natura morta
Exhibition Hall
With his complex visual language and advanced sense of form, Christer Glein (b. 1984) made an early impression on Norwegian art. The artist belongs to a new generation of Norwegian figurative painters, and relates to painting with a heightened interest for the medium’s narrative properties and the balance between these and formal challenges. In Natura morta he is showing large-scale works painted in 2018–19, with motifs borrowed from art history, including figures by Picasso and the Norwegian artists Bjarne Melgaard and Sverre Bjertnes.
After-party in Oslo at Ingensteds, Brenneriveien 9, 18:00
DJ Nefertiti
www.ingensteds.no
Free entrance on the opening day!
Opening hours VKL 2019: Tuesday–Sunday, 11:00–18:00, from May 4th to September 22nd.
(NB! Closed on Mondays and on May 17th)
For information about the projects, guided tours or events, contact us at: post@vestfossen.com, or call +47 480 22 976. For bookings at Café Cellulose, contact the café directly at cafecellulose@gmail.com
Vestfossen Kunstlaboratorium (VKL) is a centre for contemporary art located in the old Vestfos Cellulosefabrik in Øvre Eiker, Buskerud. The centre was founded by artist Morten Viskum in 2003 and has a floor space of 2500 m2. VKL exhibits contemporary art of international quality. At present the annual exhibition programme is confined to the summer season, May to September. The Main Hall houses the season’s primary exhibition across four floors. Two unconnected exhibitions are shown at Galleri Star and in the Exhibition Hall, which are in the new part of the building that opened in 2013. Here there is also a teaching room, conference room and office.

LES OGSÅ
1. mai 2019 i Øvre Eiker

Dato

4. mai 2019

Tid

13:30
Vestfossen kunstlaboratorium

Sted

Vestfossen kunstlaboratorium
Fabrikkgata 11c, 3320 Vestfossen, Norge
Kategori