Arkivverkets vårslipp 2021 er nå publisert på Digitalarkivet. Tusenvis av historiske kilder som dokumenterer nordmenn i eksil i Storbritannia under andre verdenskrig er dermed lett tilgjengelige for alle.

I vårslippene publiserer Arkivverket dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet. I år er tema for kildene «Norge i Storbritannia».

arinelotter, matros von Hanno skyter pistol.
Foto: FOTOGRAF UKJENT / ARKIVVERKET/RIKSARKIVET/NTBS KRIGSARKIV

I kildene kan du finne informasjon og historier som er ukjent for de fleste. Mange av dem er nemlig hentet fra arkiver som enten nylig er kommet til Arkivverket eller hvor taushetsplikten nylig er opphevet, eller de har vært i uorden og dermed lite tilgjengelige. 

En nærmere omtale av og inngang til kildene finner du på arkivverket.no, eller du kan gå direkte til innholdsfortegnelsen til kildene i Digitalarkivet

– Dette er viktige historiske kilder som vi har bevart, men ikke gjennomgått og systematisert tidligere, forteller riksarkivar Inga Bolstad.

– Når vi nå publiserer dette i Digitalarkivet, får alle muligheten til å gjøre seg kjent med en viktig del av norgeshistorien, rett fra originalkildene, hjemme i sin egen stue. Et av Arkivverkets viktigste mål er å gjøre arkivene digitalt tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor de befinner seg eller hvilke muligheter de har til å komme seg til en lesesal. Å sikre alle samme tilgang til nasjonens hukommelse, mener vi er viktig også i et demokratisk perspektiv. 

LES OGSÅ:
På denne dag - for hundre år siden - sluttet første verdenskrig

Arkivene fra et Norge i eksil i Storbritannia er en uoversiktlig mengde. Vi antar at om lag 250 norske enheter etablerte seg der i løpet av krigen: Alt fra Nygaardsvold-regjeringen med sine departementer, via de militære enhetene i Skottland, til skoler og sykehus og ulike velferdstilbud til nordmenn.

Blant kildene i slippet er brev skrevet av kong Haakon under krigen. Her fra hans egen 70-årsfeiring i London.
Foto: FOTOGRAF UKJENT / ARKIVVERKET/RIKSARKIVET/NTBS KRIGSARKIV

Mange av arkivene har ligget urørt og uordnet helt frem til vår tid. Arkivverket har nå valgt ut noen særlig interessante deler fra disse arkivene og publisert dem på Digitalarkivet.

Dagbøker og personregistre 

I årets vårslipp presenterer vi 52 dagbøker skrevet av tolv betydningsfulle personer som befant seg i Storbritannia under krigen. Dette gir et unikt innblikk i en del nøkkelpersoners ufiltrerte betraktninger av både krigens gang, interne intriger og personlige betraktninger.

Det er også publisert flere forskjellige personregistre med informasjon om alle nordmenn som ankom Storbritannia og alle som mottok dekorasjoner for sin krigsinnsats. I tillegg er det publisert hundrevis av fotografier som tidligere ikke har vært publisert, et tyvetalls brev fra Kong Haakon og nye arkivkilder fra det norske flyvåpenet.

LES OGSÅ:
Arkivverket med tusenvis av nye krigsbilder og -dokumenter på nett

Totalt i årets vårslipp publiseres over 300 000 dokumentsider.

2021-04017