I en nesten tårevåt melding på Facebook, fortalte styret i 59 Grader Nord, Hokksund By og Laksefestival nå på søndag at også årets festival må avlyses.

Planlagt til lørdag 14. august

Arrangementet var ment å finne sted lørdag 14. august, men blir i stedet avlyst.

Styret gjorde det samtidig klart et det var svært optimistiske når det gjaldt 2022 med ny giv, ny festival og ny folkefest i 2022.

Femten år i 2022

Da feirer festivalen femten år, noe styret lovet å markere på behørig vis.

Selv om festivalstyret inntil nylig hadde jobbet aktivt med å få på plass et alternativt program på grunn av pandemien, et program som imøtekommer krav til smittevern og de restriksjoner som fortsett gjelder, fant styret det likevel ikke forsvarlig å gjennomføre arrangementet forteller det på sin Facebookside.

Et lite lyspunkt:

Meldingen ble likevel avsluttet med et lite lyspunkt fra styret og de andre involverte i avgjørelsen som ble tatt:

– Vi gleder oss til å på ny kunne spre glede og samhold i bygda vår i 2022.

2021-08001