Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Ragnar Christiansen (A) er død, 96 år gammel. Han var ordfører i Nedre Eiker fra 1955 til 1957, og var siden både finansminister og samferdselsminister på 70-tallet.

Ragnar Karl Viktor Christiansen (28. desember 1922 – 18. februar 2019) var innvalgt på Stortinget for Buskerud fra 1958 til 1977, men var vararepresentant allerede fra 1950. Han var finansminister i Trygve Brattelis regjering fra 1971 til 1972 og samferdselsminister i Odvar Nordlis regjering fra 1976 til 1978.

Christiansen gikk gradene i NSB Drammen distrikt, fra han begynte som bud ved krigsutbruddet i 1940, og frem til han avsluttet samme sted som fullmektig i 1977. Alt mens han skjøttet sine verv i Arbeiderpartiet sentralt og i Stortinget.

Han var sist innvalgt som representant for Buskerud i perioden 1973 – 1977. Før han ble valgt inn på Stortinget, var han ordfører i Nedre Eiker fra 1955 til 1957 og etter årene på Stortinget ble han fylkesmann i Buskerud fra 1980 til 1988.

LES OGSÅ:
Solbergelva: Hele 15 bilførere tatt i fartskontroll

Han var i perioden 1945 til 1959 innvalgt representant i kommunestyret i Nedre Eiker, hvor han også var ordfører i tre år, i tillegg til at han i perioden 1948 til 1963 også var medlem i styret for Nedre Eiker kommunale bilruter, og siden formann samme sted fra 1963 til 1967.

Alle 25 fra klasse 3 ved Solberg skole i 1933. Ragnar Christiansen er nummer fem fra venstre i bakre rekke.

Glemte aldri sine klassekamerater

Christiansen tilbragte sin barndom i Solbergelva, og glemte aldri sine klassekamerater fra den gang han gikk ut av Solberg kretsskole i 1937. Noe som blant annet kom tydelig til uttrykk ved jevnlige gjensynstreff, hvor så mange som mulig møttes igjen i selskapelig samvær. Første gangen 25 år etter, i 1962, da 17 klassekamerater var samlet. Sist gang for fire år siden, da de fire gjenværende, som alle da hadde blitt 91 år, trolig var samlet til den siste klassefesten for avgangsklassen av 1937.

De fire gjenværende fra avgangsklassen av 1937, hjemme hos klassekamerat Erling Skjold i 2014. Fra venstre: Rakel Johansen (Wilthil), Ragnar Christiansen, Ingrid Guneriussen (Antonsen) og Erling Skjold. Foto: BJØRN ERIK NEBELL

– Har satt spor etter seg

– Christiansen var Buskeruds største politiker i moderne tid. Han har satt spor etter seg som stortingsmann, statsråd og fylkesmann. Vi minnes ham med følsomhet og ære, sier stortingsrepresentant og tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, til NTB.

LES OGSÅ:
Solbergelva: Brannvesenets dykkere bistår politiet i søk etter savnet kvinne

 

BIOGRAFI

Ragnar Karl Viktor Kristiansen, født 28.12.1922 i Drammen, Buskerud
Sønn av gartner Hans Rudolf Christiansen (1899-1969) og gullistarbeider Elsa Viktoria Sjøgren (1902-1986)

Stortingsperioder
Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1950 – 1953, A.
Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1954 – 1957, A.
Representant nr 2 for Buskerud, 1958 – 1961, A.
Representant nr 2 for Buskerud, 1961 – 1965, A.
Representant nr 1 for Buskerud, 1965 – 1969, A.
Representant nr 1 for Buskerud, 1969 – 1973, A.
Representant nr 1 for Buskerud, 1973 – 1977, A.

Vararepresentasjoner
Medlem av Regjeringen 17.03.1971-18.10.1972, Egil Solin Ranheim møtte som representant.
Medlem av Regjeringen 15.01.1976-30.09.1977, Olaf Øen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer
1958-61 Medlem, Militærkomiteen, 27.01.1958 – 30.09.1961
1961-65 Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 – 30.09.1965
1965-69 Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 – 30.09.1969
Nestformann, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 – 30.09.1967
Nestformann, Finanskomiteen, 01.10.1967 – 30.09.1969 1969-73
Nestformann, Finanskomiteen, 14.10.1969 – 17.03.1971
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 – 17.03.1971
Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1972 – 30.09.1973 1973-77
Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 – 15.01.1976
Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 – 15.01.1976
Formann, Finanskomiteen, 18.10.1973 – 15.01.1976

LES OGSÅ:
SOLBERGELVA / KROKSTADELVA:
Seks forelegg og et førerkortbeslag etter fartskontroll på Gamle Riksvei

Medlemskap i delegasjoner
1965-69 Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 – 1965
1969-73 Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 – 1969
1973-77 Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 – 1973
Delegat, FNs generalforsamling, 1974 –

Medlemskap i gruppestyrer
1965-69 Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 – 30.09.1969
1969-73 Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 – 17.03.1971
1973-77 Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 – 15.01.1976

Medlemskap i regjering
Statsråd, Finansdepartementet, 17.03.1971 – 18.10.1972
Statsråd, Samferdselsdepartementet, 15.01.1976 – 11.01.1978

Kilde: Stortinget