Annonsering

Eikerpostens nedslagsfelt er i hovedsak Øvre Eiker kommune, Kongsberg kommune samt aksen Åssiden – Åmot (Drammen til Modum).

Eikerposten ønsker å gi sine annonsører god eksponering og valuta for pengene. Dette gjør vi ved å holde antallet annonser så lavt som mulig. Det igjen må nødvendigvis innebære en høyere annonsepris siden vårt motto er «Kvalitet fremfor kvantitet». Av samme grunn opererer vi med få formater, slik at annonsene skal komme til sin rett på en oversiktlig og ryddig måte.

LINK I ANNONSEN
Alle bannerannonser utstyres med link til det annonsøren ønsker. Dette kan f.eks. være til eget domene, bestilling, påmelding, flyveblad for nedlasting med mer.

Foreløpige prisliste for annonsering gjeldende fra 1. januar 2021

Alle bannere vil fremstå med full sidebredde på mobiltelefon, også bannere i marg.
På PC, og nettbrett vil bannere i marg vises i margen.

Pris per mnd. på forsiden: kr 9.000,-
Pris per uke på forsiden: kr 3.000,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud.


 

Pris per mnd. på forside: kr 6.000,-
Pris per uke på forside: kr 2.000,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud.

Pris per mnd. i sidefot på alle sider inkl. forsiden: kr 5.000,-
(Som vist nederst på denne siden)
Pris per uke i sidefot på alle sider inkl. forsiden: kr 2.000,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud


 

Pris per mnd. i sidehode på alle sider inkl. forsiden: kr 8.000,-
(Som vist øverst på denne siden)
Pris per uke i sidehode på alle sider inkl. forsiden: kr. 2.500,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud.

Pris per mnd. i sidefot på alle sider inkl. forsiden: kr 5.000,-
(Som vist nederst på denne siden)
Pris per uke i sidefot på alle sider inkl. forsiden: kr 2.000,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud

Pris per mnd. øverst i tekstfelt på alle nyhetssider: kr 3.000,-
Pris per uke øverst i tekstfelt på alle nyhetssider: kr 1.000,-
Ved varighet over 6 mnd – be om tilbud.

Pris per mnd. inne i tekstfelt på alle nyhetssider: kr 3.000,-
Pris per uke inne i tekstfelt på alle nyhetssider: kr 1.000,-
Ved varighet over 6 mnd – be om tilbud.

Pris per mnd. nederst i tekstfelt på alle nyhetssider: kr 3.000,-
Pris per uke nederst i tekstfelt på alle nyhetssider: kr 1.000,-
Ved varighet over 6 mnd – be om tilbud.


 

Pris per mnd. i høyre marg: kr 3.000,-
Pris per uke i høyre marg: kr 1.000,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud.

 


 

Pris per mnd. i høyre marg: kr 4.000,-
Pris per uke i høyre marg: kr 1.500,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud.

 

 

 

 


 

Pris per mnd. i høyre marg: kr 5.000,-
Pris per uke i høyre marg: kr 2.000,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud.

 

 

 

 


 

Pris per mnd. i høyre marg: kr 8.000,-
Pris per uke i høyre marg: kr 2.500,-
Ved varighet over 6 måneder – be om tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Inntil egen annonseakkvisitør er på plass, må alle henvendelser som gjelder annonsering rettes til redaksjonen.

Alle priser er eksklusive mva. Annonsene faktureres forskuddsvis for hele eller deler av avtaleperioden med mindre annet er avtalt.