Anmeldte dødsfall i Krødsherad, Modum, Sigdal og Øvre Eiker

Meldinger om dødsfall mottatt fra Kongsberg og Eiker tingrett,
for kommunene Krødsherad, Modum, Sigdal og Øvre Eiker.
Nedre Eiker t.o.m. 31. desember 2019.