Anmeldte dødsfall

Meldinger mottatt fra Kongsberg og Eiker tingrett,
for kommunene Krødsherad, Modum, Sigdal, Nedre- og Øvre Eiker