Buskerud fylkes bevaringspris for 2018 ble tildelt Anders Thygesen for hans arbeid med istandsetting av Vestfossen kapell, i skarp konkurranse med Jernbaneklubbens driftsavdeling på Krøderbanen og Lier bygdetun.

Anders Thygesen (i midten) mottok Fylkets bevaringspris av fylkesordfører Roger Ryberg. (helt til høyre)
Foto: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

For aller første gang delte Buskerud fylkeskommune tirsdag ettermiddag ut en bevaringspris, men i og med at Buskerud fylkeskommune allerede fra 2020 blir innlemmet i det som da vil hete Viken, er det mye som tyder på at det også vil bli den siste.

Diplom og 50 000 kroner

Prisen er på 50 000 kroner og ble tildelt Anders Thygesen fra Vestfossen i Øvre Eiker for arbeidet med istandsetting av Vestfossen kapell, heter det i en nyhetsmelding fra Buskerud fylke.

– Jeg er veldig glad for å få bevaringsprisen! Jeg føler jeg har gjort en stor restaureringsjobb og da er det fint å bli satt pris på av fylkeskommunen, sier han, og legger til at han har hatt et veldig godt samarbeid med vernemyndigheter og fylkeskommunen.

Takk også til Øvre Eiker kommune

– Jeg vil også rette en stor takk til Øvre Eiker kommune for velvillighet og løsningsorientert saksbehandling, sa han da prisutdelingen ble foretatt av fylkesordfører Roger Ryberg på Union Scene sist tirsdag.

LES OGSÅ:
Vestfossen: Møt to sterke karer - Sangeren Mads Belden hos Henrik Framnes
Prosesjonen med Biskop Laila Riksaasen Dahl anført av menighetsrådsleder Ruth I. Thorkildsen forlater Vestfossen kapell 14. februar 2010 til grunnsteinsnedleggelsen for Vestfossens nye kirke.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Kapell fra 1863

Vestfossen kapell var ferdig og ble innviet som bedehus i 1863, men ble siden vigslet som kapell i 1902. Kapellet tjente som sognekirke for Vestfossen kirkesogn frem til 2010, da Vestfossen kirke sto ferdig og overtok som sognekirke. Kapellet fungerer i dag som kultursenter for håndverk og friluftsliv.

Krøderbanen fikk diplom

Diplom og hederlig omtale ble gitt til Jernbaneklubbens driftsavdeling på Krøderbanen for deres arbeid med istandsetting av verneverdige jernbanevogner.

Lier bygdetun fikk diplom

Lier bygdetun fikk også hederlig omtale og diplom for istandsetting av «Perseverkstedet».

Jernbaneklubbens driftsavdeling på Krøderbanen mottok diplom og hederlig omtale for sitt arbeid med bevaring av historiske jernbanevogner.
Foto: CLAM / WIKIPEDIA