Fiskum Idrettslag i samarbeid med Darbu skole og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolen kan nå glede seg over at alt det formelle er på plass i og med vedtaket i kommunestyret 9. desember.

Lån på 600 000 kroner

Vedtaket går i korthet ut på at Øvre Eiker kommune har innvilge Fiskum IL et rentefritt lån og forskuttering av spillemidler på til sammen 600 000 kroner.

Dette er midler som kommer i tillegg til et gavebrev fra Sparebank 1 på 180 000 kroner samt 350 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Totalkostnad 1,5 millioner

Anlegget slik det er presentert på Fiskum ILs Facebooksider.

Idrettslaget har også en søknad inne hos Sparebanken Øst i Hokksund på 150 000 kroner, slik at dette beløpet i så fall, samt en refusjon av merverdiavgift på 300 000 kroner vil kunne fullfinansiere prosjektet som er beregnet til 1 500 000, slik tilbudet foreligger fra entreprenør.

Om Sparebanken Øst vil bidra er det imidlertid ikke gitt å vite før i januar, da tildelingene på bakgrunn av mottatte søknader blir offentliggjort.

LES OGSÅ:
Det muterte koronaviruset trolig påvist i Øvre Eiker

Samlingspunkt for barn og unge

Det som åpenbart var avgjørende for kommunens velvilje, var at idrettslaget med dette etablerer et aktivitetsanlegg som oppfordrer til fysisk aktivitet, i tillegg til at det vil fungere som et samlingspunkt for barn og ungdom i bygda.

Kommunedirektøren Trude Andresen skrev i sin anbefaling at prosjektet bør få kommunens støtte siden det har en høy grad av samfunnsnytte og vil være åpent for alle.

KUN ILLUSTRASJON: Skateparken ved Gjøvik stasjon er – på samme måte som det planlagte anlegget på Fiskum – ment å være et samlingspunkt for barn og ungdom.
Foto: ØYVIND HOLMSTAD

Sentral plassering

Videre uttalte hun at en sentrale plasseringen mellom togstasjon, skole, barnehage og andre idrettsanlegg ville bidra til høyt bruk både på dagtid og ettermiddagene. Et aktivitetsanlegg for rulleaktivitet vil også inkludere personer i for eksempel rullestol til et aktivt og morsomt miljø

Streetbasket og skatepark

Det planlagte anlegget vil inneholde streetbasketbane med to kurver, pingpong-bord og betongpark som er beregnet for alt som kan rulle på hjul, rulleskøyter, sparkesykkel, skateboard og rullestol. Utformingen er gjort etter å ha hørt skolens elever og andre ungdommer i skatemiljøet i kommunen, heter det i saksfremlegget som opprinnelig ble presentert for kommunens utvalg for næring og kultur.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker: Omreisende team foretar nå koronatest på hjemmeadresser

Oppstart til våren

Fiskum Idrettslag vil etter planen iverksette arbeidet med anlegget til våren forteller de på sin Facebookside.

2020-12032