Konsernsjef Svein Hov Skjelle har valgt å fratre sin stilling, men vil være disponibel for selskapet i en seks måneders periode. Styret i Hæhre & Isachsen gruppen har konstituert Albert Kristian Hæhre i stillingen som konsernsjef. Han tiltrer umiddelbart, skriver selskapet i en pressemelding.

Styret vil iverksette en prosess for å rekruttere en ny permanent konsernsjef til Hæhre & Isachsen Gruppen.

Albert Kr. Hæhre grunnla Hæhre Entreprenør i 1974, og har vært svært sentral i utviklingen av selskapet til en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. Hæhre ledet konsernets anleggsvirksomhet frem til våren 2018 (da virksomheten fortsatt var en del av Betonmast Hæhre) og har siden vært styremedlem og rådgiver for konsernets ledelse.

Kontrollerer 43 % av aksjene

Albert Kr. Hæhre kontrollerer gjennom det familieeide selskapet Knarten Holding AS ca. 43% av aksjene i Hæhre & Isachsen Gruppen.

– Jeg vil takke Svein for den kjempejobben han har lagt ned i å restrukturere konsernet. Han har også, sammen med juridisk direktør Peter Kvisgaard, startet et arbeid med å forbedre våre funksjoner innenfor kontraktsinngåelse, og risiko- og økonomistyring. Dette arbeidet vil videreføres med full styrke, sier Albert Kristian Hæhre.

LES OGSÅ:
Når Hæhre & Isachsen Maskinutleie handler anleggsmaskiner, handler de stort

– Selskapet har en sterk markedsposisjon

– Svein overleverer et konsern med et solid økonomisk fundament. Dette gir oss fleksibilitet til å velge markedsstrategi, og til å styrke vår tekniske og praktiske driftsorganisasjon. Vi har en sterk markedsposisjon, vi har svært dyktige medarbeidere, og vi har en moderne maskinpark, fortsetter Hæhre.

Svein Hov Skjelle har ledet konsernet siden høsten 2018 da virksomheten fortsatt omfattet både bygg og anlegg i konsernet Betonmast Hæhre.

Restrukturering i 2019

– Vi gjennomførte en vellykket restrukturering av konsernet i fjor. Det betydde også at vi fikk en solid finansiell plattform gjennom refinansiering av konsernets bankfinansiering og kapitalinnhentinger på 600 millioner kroner. Hæhre & Isachsen Gruppen er nå en rendyrket anleggsaktør.

Konsernets viktigste oppgave er å videreutvikle den operative anleggsvirksomheten etter at restruktureringen er sluttført, sier fratredende konsernsjef Svein Hov Skjelle.

Loset selskapet gjennom en krevende omstilling

– Jeg vil takke Svein Hov Skjelle for en svært god jobb med å lose konsernet gjennom en krevende omstilling. Vi er takknemlig for at Svein har sagt seg villig til å stå til disposisjon for selskapet de nærmeste månedene, sier Ole Enger som er styreleder i Hæhre & Isachsen gruppen.

LES OGSÅ:
Geithus: 160 ansatte på startstreken i Isachsen-løpet