For noen dager siden publiserte Politidirektoratet en tekst fra fungerende politidirektør Håkon Skulstad på det interne nettstedet Kilden, hvor det blant annet stod følgende:

«Jeg skal fra i dag lede norsk politi inntil ny politidirektør er på plass. Det er et stort ansvar. Samtidig mener jeg at veien framover er tydelig merket. Vi vet hvor vi skal….»

Hvor bærer ferden av gårde ved å holde stø kurs?

Fregatten «Helge Ingstad» holdt stø kurs selv om det kom tydelig beskjed om at den måtte endres. Sør-Øst politidistrikt har som «Helge Ingstad» holdt stø kurs selv om det har kommet tydelig beskjed siden høsten 2016 om at dette bærer galt avsted.

Kongsberg politistasjon.
Lite foto: PRIVAT. Stort foto: STATSBYGG

Dagens situasjon for «Helge Ingstad» og Sør-Øst PD er vel tilnærmet lik. Begge ligger på grunn og har behov for berging.
Forsvaret har tatt ansvar og iverksatt en bergingsoperasjon for «Helge Ingstad».
Avtroppende politidirektør og hans direktorat følger ikke forsvarets eksempel. De lar Sør-Øst PD ligge havarert uten evne til å klare seg selv.

LES OGSÅ:
- Heltidsstillinger må til for å oppnå reell likestilling

For fregatten «Helge Ingstad» har forsvaret tydelig uttalt at de skal gjøre alt for å få kartlagt hva som gikk galt da den havarerte.For Sør-Øst PD så trenger vi vel ikke så mye kartlegging. Hovedfokus har hele veien vært å holde «stø kurs» etter rammer og retningslinjer fra POD og følge de føringene POD har kommet med gjennom Nærpolitireformen. Det har ikke vært rom for sunn fornuft. Fokus har hele veien vært å være flinkest i klassen til å følge føringene fra POD.

Konsekvensen er at 50 ansatte nå sies opp i Sør-Øst. Selv om det er skrikende behov etter mannskap. Så utredes det om det skal legges ned en arrest eller 2 for å spare kroner. I dag har Sør-Øst arrest i Drammen, Tønsberg og Skien. Grovt skissert så er det ca 60 km mellom arrestene vi har i dag.

Ut fra hva jeg forstår så er det POD som med sin «støe kurs» for endringer som har stått for den faglige vurderingen om at det er for mange arrester i Sør-Øst.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Rådyrpåkjørsel endte med kollisjon mellom to biler

Hvis man tenker på det som kom frem i NRK radio her om dagen om at Oslo PD nå vil stramme inn og senke terskelen for innbringelse til arresten så går Sør-Øst motsatt vei. Tilgang til arrest er ikke så viktig. Så får vi se da om det blir Buskerud, Vestfold eller Telemark man beslutter at det ikke er behov for arrest. Politidirektøren sier at dette er å holde «stø kurs».

Så spør jeg om hva det er vi holder stø kurs mot?

Er tiden inne for å følge forsvarets eksempel og iverksette redningsoperasjon av havaristen Sør-Øst PD før den går helt til bunns?
For med dagens organisering og budsjett så holder ikke distriktet hodet over vann.

Jeg ønsker politidirektøren alt vel i den nye stillingen. For mitt distrikt så tror jeg ikke det kan gå lenger nedover da «skuta» står på grunn. Så håper jeg på en bergingsoperasjon som får «skuta» til å gå for egen maskin.

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Fartskontroll i Kongsbergtunnelen - 20 forelegg og et førerkortbeslag

En bergingsoperasjon er ikke å si opp ansatte vi sårt trenger. Det er ikke å legge ned en arrest eller to.

Det er midler til helt nødvendig drift for å fungere som et oppegående politidistrikt