Følgende gjelder:

  1. Hytteeiere er anmodet om å reise hjem av regjeringen, som utgår av Stortinget. Årsaken er risikovurdering, fordi:
    a) lokalt helsevesen har ikke kapasitet,
    b) det er risiko for smittespredning til områder langt unna sykehus.
    Dette er logisk og enkelt, og godt demokratisk forankret.
  2. Hytteeiere er forsøkt gitt krasjkurs i risikoforståelse, de fleste har mottatt og forstått, og har reist hjem. Vi må ha viss forståelse for at ikke alle er like godt trent i/bevisst på risikoforståelse og smittefare. Dessverre  ser de gjenværende ut til å være resistente mot ny kunnskap, og villige til å sette seg ut over demokratiets spilleregler og solidaritet overfor samfunnets svakeste, som kan dø av korona.
  3. 15. mars ble lovlig vedtatt – av Kongen i statsråd – forskrift som gir hjemmel for
    a) pågripelse og
    b) straff.
    Forskriften er gitt med hjemmel i lov, og den delen som omhandler fritidseiendommer (hytter) trådte i kraft ved forskrift 19. mars 2020.
  4. Kommunen ber HV om hjelp. HV kan gi håndhevelsesbistand til politiet, men kommunen må spørre politiet om Forsvarets bistand. Hvis det er mange hytteeiere, er det aktuelt å anmode Forsvaret om håndhevelsesbistand.
  5. Ved maktbruk fra myndighetene gjelder «minste inngreps prinsipp». Å ta internett/telekom først, deretter strøm, og så hindre retur for dem som drar for å handle ved/flere stearinlys vil antakelig være nok til å redusere smitterisikoen som hytteeierne realiserer.
  6. Ved behov for tvangsmidler, utsetter hytteeierne også mannskapene for smitterisiko, noe som bidrar til å svekke beredskapen ytterligere.
  7. Reis hjem nå. Bruk bilbelte.
LES OGSÅ:
-Nok er nok nå! - Klar tale fra hovedverneombudet ved Sør-Øst politidistrikt

Les mer:
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.