19.8 C
Hokksund
mandag, 05. juni 2023
Tipstelefon (også sms): 920 41 122
- ANNONSE -
Hjem Transport & kommunikasjon 99 % av fotoboks-forelegg mot ikke-skandinaviske sjåfører blir aldri betalt
Bildet er kun en illustrasjon, og har ingen direkte tilknytning til den aktuelle saken.
Illustrasjonsfoto: BJØRN ERIK NEBELL

99 % av fotoboks-forelegg mot ikke-skandinaviske sjåfører blir aldri betalt

Artikkelen viser at det er tilnærmet risikofritt for ikke-skandinaviske sjåfører å kjøre over fartsgrensen forbi en fotoboks i Norge.

Av: Stein Inge Stølen, Norges Lastebileierforbund - lastebil.no

Av nærmere 13 900 registrerte fartsovertredelser med ikke-skandinaviske kjøretøy i 2018 har kun 91 sjåfører vedtatt forenklet forelegg. Hele 13 800 saker ble henlagt. Enhetsleder Vivi-Ann Haukås i politiets ATK-senter mener likevel at utenlandske sjåfører har grunn til å frykte reaksjoner.

Lastebileierforbundet reagerer på forskjellsbehandlingen, som er både konkurransevridende og trafikkfarlig. Ved at norske sjåfører straffes økonomisk, i tillegg til at de kan bli prikkbelastet, og i verste fall miste førerkortet – mens utenlandske sjåfører ikke risikerer noen ting.

Tidligere denne uken kunne flere aviser og nettsteder melde om at rundt halvparten av de som knipses av fotobokser slipper unna uten hverken forelegg eller anmeldelse. I tillegg ble det oppgitt at alle som bor utenfor Norden, slipper unna fordi det er for krevende å kreve inn pengene.

Denne påstanden var det mange lesere som oppfordret Lastebil.no til å se nærmere på. Vi kontaktet derfor enhetsleder Vivi-Ann Haukås i politiets ATK-senter for å få flere detaljer.

Under en halv prosent vedtar forenklet forelegg

– Alle som blir fotografert i en automatisk trafikkontroll blir gjenstand for nærmere undersøkelser, uansett opphav. Men det kan være tidkrevende å kartlegge hvem som er sjåføren i det aktuelle kjøretøyet, forklarer Haukås.

LES OGSÅ:
- Statsbudsjettet hjelper ikke unge til egen bolig

Av totalt 143 381 registrerte fotoboks-overtredelser i 2018 kan om lag 25 prosent knyttes til utrykningskjøretøy. Etter å ha fjernet disse sitter man igjen med i overkant av 100 000 overtredelser. Her er det vedtatt forenklet forelegg i 71 000 av tilfellene. Blant disse er kun 91 saker knyttet til ikke-skandinaviske sjåfører.


 

Slik virker punktmåling av fart.
Grafikk: STATENS VEGVESEN

Haukås har ikke sikre tall på hvor stor andel av totalen de utenlandske sjåførene og kjøretøyene utgjør, men kan opplyse at om lag 13 800 henleggelser kan knyttes til ikke-skandinavisk opphav. Dette gjelder ikke utenlandske sjåfører bosatt i Norge.

Kan utløse flere reaksjoner over tid

– Dette indikerer at det er tilnærmet risikofritt for ikke-skandinaviske sjåfører å kjøre over fartsgrensen forbi fotobokser?

– I utgangspunktet er det riktig. Men tallene viser bare en side av saken. Vi har våre metoder som vi arbeider etter på lang sikt. Ved gjentatte overtredelser kan man danne seg et mønster, som over tid kan utløse strengere reaksjoner, som anmeldelser og utvisning. Vi anmelder i snitt 700 sjåfører årlig og her er de aller fleste av utenlandsk opprinnelse.

Hun viser til flere tilfeller hvor vogntogsjåfører fra Øst-Europa har fått forelegg i hundretusenkronersklassen og kjøretøyet beslaglagt. Samtidig erkjenner Haukås at det tidvis er utfordrende å fordele ressurser, men understreker at utenlandske sjåfører absolutt er i målgruppen.

LES OGSÅ:
Sparebanken Øst utvider staben med tre direktører

– Når ikke opplysningene er lett tilgjengelig, vil behandlingen av sakene kreve mer ressurser, og ofte kan det derfor ta litt tid før reaksjonene kommer.

To års foreldelsesfrist

Haukås opplyser at foreldelsesfristen for ATK-reaksjoner er to år. Det hender at saker unntaksvis også henlegges fordi fristen utløper.

– Fordi det er mer tidkrevende å kartlegge saker mot utenlandske sjåfører, vil disse naturligvis oftere henlegges på grunn av foreldelse.

Vogntog på plass ombord på ferge over Østersjøen, underveis til nye oppdragsgivere.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Et ytterligere moment er manglende innkrevingsavtaler utenfor Norden, som i praksis gjør det vanskeligere for Statens innkrevingssentral (SI) å innhente utestående pengesummer fra trafikantsanksjoner, trafikkontroller og bøter. Etter at det forenklede forelegget er vedtatt hos sjåføren, sendes saken videre i systemet for innkreving.

Ifølge Statens innkrevingssentral lå betalingsandelen for bøter og forenklede trafikkforelegg hos østeuropeiske sjåfører i 2018 på 58 prosent, mot 88 prosent for norske sjåfører. Bare halvparten av de vedtatte foreleggene kan altså forventes innbetalt fra østeuropeiske råkjørere hvis man legger disse tallene til grunn.

LES OGSÅ:
Forsikringsbransjen frykter skadesjokk for båteiere etter en røff vinter

– Nok et eksempel på forskjellsbehandling

Forbundsleder Tore Velten.
Foto: STEIN INGE STØLEN

Forbundsleder Tore Velten (bildet) i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener denne forskjellsbehandlingen kan være trafikkfarlig.

– Så lenge enkelte sjåfører løper mindre risiko for å bli tatt i en automatisk fartskontroll, vil det ha en negativ effekt på trafikksikkerheten. Dette er dessverre bare nok et eksempel på forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske transportører.

Han viser til reaksjonene mot norske sjåfører, som vil bli automatisk prikkbelastet og i verste fall miste sertifikatet.

– Hvis norske yrkessjåfører kan miste livsgrunnlaget i tilfeller hvor utenlandske sjåfører slipper unna uten reaksjoner, er det i så fall hinsides all fornuft, avslutter han.

FAKTARUTE

NORGES LASTEBILEIERFORBUNDNLF

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ble stiftet i 1935, og er en partipolitisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter som driver eller administrerer lovlig godstransport i Norge og utlandet.

Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas.

Forbundet har i dag cirka 4000 medlemmer med tilsammen 15 000 lastebiler/ vogntog og varebiler.

KILDE: Wikipedia