25 personer er registrert omkommet i branner her i landet i løpet av årets seks første måneder. Det er en økning på sju omkomne sammenlignet med første halvår i fjor forteller Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Flere menn enn kvinner

Av de 25 som omkom i brann i første halvår var 14 menn og 11 kvinner, ifølge tall fra DSB. Året ble innledet med en tragisk dødsbrann 4. januar. Da omkom en mor og tre av barna hennes i en boligbrann i Bergen.

– Gjør et sterkt inntrykk når barn rammes

– Et hvert dødsfall som følge av brann er et for mye. Og det gjør et ekstra sterkt inntrykk når barn rammes, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han er samtidig glad for at dødsbrannstatistikken har vist en markant bedring med færre omkomne i brann de senere årene. I fjor omkom 41 personer i brann, mens snittet per år for de fem siste årene er 36 omkomne i brann.

Eldre og funksjonshemmede hardest rammet

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatte grupper. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at ca. 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene.

LES OGSÅ:
Mann i 40-årene omkom i brann i Mjøndalen i natt

– Vi tror det er mulig å fjerne brann som livstruende hendelse. Men det krever langvarig og systematisk arbeid for å øke brannsikkerheten i samfunnet og særlig for de risikoutsatte gruppene, fremholder Søtorp.