Arkeologer fra Buskerud fylkeskommune fant tre forhistoriske graver på Nordbyhaugen i Øvre Eiker i forbindelse med bygging av en garasje i 2017. En utgravning viste at gravene er fra 200-50 f.Kr. Med andre ord fra førromersk (eldre) jernalder.

Utgiftene for de arkeologiske undersøkelsene ble dekket av staten. Kulturhistorisk museum gjennomførte utgravningen, og det ble avdekket tre graver der garasjen skulle bygges i Leirdalsveien 39-41 på Nordbyhaugen.

Saken, slik dem omtales her, ble første gang publisert på Buskerud fylkeskommunes nettsider, 19. desember 2018.

Gravfunn fra år 50 til 200 før Kristus

Gravene fremsto som tre runde, kullfylte nedgravinger, med en diameter på omkring 50 cm. I gravene ble det ikke funnet gravgods, men nesten to kilo med brente bein fra tre mennesker.

En av gravene som ble funnet på Nordbyhaugen. Det var store mengder brente bein i graven.
Foto: KULTURHISTORISK MUSEUM

De brente beina fra hvert individ har blitt plassert i hver sin beholder, i form av bjørkekar eller et kar av bark. Selve karene var ikke bevart, og funn av tetningskittet av harpiks/tjære er det eneste som er igjen av de opprinnelige beholderne.

LES OGSÅ:
- Øvre Eiker skal fortsatt ha minst to ungdomsskoler

Les også: Vestfossen: Urnelund kan stå ferdig innen 2022

En osteologisk analyse av beinmaterialet viser at de gravlagte individene sannsynligvis er en kvinne på 20-40 år, en mann i 40-60 års alderen og en mann over 50 år. Alle de tre individene har leddforandringer som følge av slitasje, alder og/eller sykdom. Kullprøver fra gravene viser at menneskene ble begravd i peroden 200-50 f.Kr.

Les mer om funnene i Kulturhistorisk museum sin rapport fra utgravningen. [icon name=»file-pdf-o» class=»» unprefixed_class=»»]

Trolig et større gravfelt på stedet

Arkeologene vet ikke om gravene opprinnelig har ligget under flatmark, eller om de har hatt en form for steinmarkering eller lignende. Det ligger i dag flere gravhauger like ved der funnet er gjort.

Gravfunn på stedet også i 1923

I 1923 ble det også funnet en flatmarksgrav på Nordbyhaugen. Graven er fra samme periode som de nye funnene. Også denne graven inneholdt tetningskitt og brente bein. I tillegg ble det funnet en nål av bronse, flere belteringer, beltebeslag, en syl, en krumkniv og en sigd av jern. Disse tidligere kjente funnene tyder på at de nyoppdagete gravene er en del av et opprinnelig større gravfelt på Nordbyhaugen.

LES OGSÅ:
VESTFOSSEN:
Kongsbergmann tatt for kjøring i rus og uten gyldig førerkort
Deler av gjenstandene fra den for perioden uvanlig rike graven som ble oppdaget ved arbeid i en potetåker på Nordbyhaugen i 1923: Sigd, krumkniv og syl samt en vinkelbøyd gjenstand til ukjent bruk, alle av jern. En spenne, et remendebeslag og et beltebeslag av bronse inngår også i funnet. Denne graven er om lag samtidig med gravene som omtales i rapporten.
Foto: O. HOLST / KULTURHISTORISK MUSEUM

 Alle utgifter ble dekket av staten

Da grunneier planla å bygge garasjen ble kommunen oppmerksom på at garasjen skulle ligge svært nær de allerede kjente kulturminnene i området. Kommunen orienterte derfor regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune om dette. Fylkeskommunen krevde en arkeologisk overvåking av byggearbeidet, som førte til at gravene ble oppdaget.

Fordi byggingen av garasjen er et mindre privat tiltak ble alle utgifter, både til den arkeologiske overvåkingen og den senere utgravingen, dekket av staten. Utgravningen har bidratt til viktig kunnskap, og viser at selv små undersøkelser kan gi mye og viktig informasjon om forhistorien i et område.

Skråbilde av Vestfossen med Nordbyhaugen.
Foto: GOOGLE EARTH