I januar var 17 613 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 6,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 697 flere enn ved utgangen av desember står å lese i en pressemelding fra NAV.

4,3 prosent av arbeidsstyrken er ledige

Blant arbeidssøkerne var 11 013 personer registrert som helt ledige ved utgangen av januar, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er like under landsgjennomsnittet, som ligger på 4,4 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 12 261 personer, eller 4,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 5 352 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 31 436 helt ledige personer, noe som tilsvarer 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av desember, er det nå 1 386 flere registrert som helt ledige, en økning på 14 prosent. Bruttoledigheten har økt med 1356 personer (+ 12,4 prosent) den siste måneden.

LES OGSÅ:
Nær 17 000 registrert som arbeidsledige i Vest-Viken i desember

Nedgang i delvis ledige

Antallet delvis ledige har derimot gått ned sammenlignet med forrige måned. I januar var 5 352 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 659 personer (- 11 prosent) sammenlignet med desember. De delvis ledige utgjør nå 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Anbefalinger til permitterte

Statistikk fra NAV viser at 3 457 personer (31 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte**. Det samme gjelder 2 680 personer (50 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 2 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

– Vi ser allerede en økning i ledigheten innen butikk- og salgsarbeid som følge av de siste smitteverntiltakene med blant annet stengte kjøpesentre og varehus, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Mange av de delvis ledige har også blitt helt ledige i januar.

– Vi ber alle som registrerer seg som arbeidssøkere om å oppdatere CV og legge inn det de kan arbeide med i jobbprofilen på arbeidsplassen.no. Da blir det lettere for arbeidsgivere å finne riktig arbeidskraft, sier Speilberg.

LES OGSÅ:
Nær 17 000 registrert som arbeidsledige i Vest-Viken i desember

2021-01071